شرایط و ضوابط بازنشستگی

شرایط و ضوابط بازنشستگی

 

 

 

۱٫ حداقل ۳۰ سال سابقه خدمت برای آقایان (حقوق ۳۰ روز) و ۲۵ سال برای زنان(حقوق ۲۵روز)

۲٫ حداقل ۶۰ سال سن و ۲۵ سال سابقه خدمت برای آقایان با حقوق ۲۵ روز

۳٫ منظور از سابقه خدمت برای بازنشستگی آن مدت از سوابق خدمت می باشد که در حالت اشتغال تمام وقت بوده و کسورات مربوط به آن را پرداخت نموده یا می نماید.

۴٫ یک سال قبل از بازنشستگی باید به واحد امور اداری منطقه برای پیگیری مراجعه شود.

۵٫ حقوق بازنشستگی بر اساس احکام ۲ سال آخر محاسبه می گردد.

۶٫ پاداش بازنشستگی بر اساس آخرین حکم کارگزینی شخص ذینفع می باشد.

۷٫ جهت دریافت کارت منزلت بازنشستگی باید از طریق اینترنت و سایت
سازمان بازنشستگی ثبت نام و اقدام نمود.
۸٫ جهت ادامه همکاری و اشتغال به صورت تمام وقت باید قبل از بازنشستگی تقاضای کتبی صورت گیرد تا پایان سال تحصیلی و بر اساس مجوز اداره کل مربوطه به فعالیت خود ادامه دهد.

۹٫ کسورات مربوط به ایام خدمت وظیفه نهضت حق التدریس غیررسمی براساس درخواست فرد و تایید بدهی نامبرده محاسبه و از حقوق وی کسر می گردد.

 

 

 

نصراله خلیلی

Related posts

Leave a Comment