شایستگی… اعتماد و موفقیت

شایستگی… اعتماد و موفقیت

 

 

در تاریخ ۹۵/۰۸/۰۸ کلنگ بنای « کارگروه دفاع از حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری » به همت غیورمردانی از جنس شما بر زمین زده شد تا بنایی دیگر از نوعی دیگر برپاکنند؛ بنایی که سنگ زیرین آن از مهر است و خدمت به همنوع ؛ بنایی که با مصالح عشق و همت بر پا داشتند؛ بنایی که سقفی واحد دارد برای همه ی بازنشستگان ؛ بنایی که روزنی برای منیّت ها نداشت و نخواهد داشت؛ بنایی که آستانه ای بلند از صبر و شکیبایی دارد …
بنایی که این جمله در آن طنین انداز است : ««« بیاییم با هم متحد شویم »»»
کارگروه دفاع از حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری با بیش از سه سال تلاوش مداوم در کنار سایر گروه ها و کارگروه های فعال با زیرساختی مستحکم و بهره از دانش و تجربه اساتیدی مبرز ، با اشراف کامل بر قوانین، کلیه نقاط کور و نقاط ضعف « ق م خ ک » را در حلسات متعدد کارشناسی؛ تشریح؛ تحلیل و اصلاحات مورد نیاز جامعه بازنشستگان را طی هزاران نامه و کتابچه در ملاقات متعدد باریاست مجلس ؛ نمایندگان مجلس و سازمان برنامه و …..مطرح و گزارشات ارائه نمودند.
خدا را شکرگزاریم که امروز با دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری شاهد به بار نشستن زحمات کارگروه و شادمانی باز نشستگان هستیم.
این کارگروه از همه کسانی که طی این مدت به هر نحو در این موفقیت سهیم بوده اند صمیمانه قدردانی کرده و تبریک می گوید.

 

 

 

 

کارگروه دفاع از حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری – ارسالی : نصراله خلیلی

Related posts

Leave a Comment