به هم کمک کنیم تا سختی ها نتواند بر ما غلبه نماید !!!؟

به هم کمک کنیم تا سختی ها نتواند بر ما غلبه نماید !!!؟

 

 

 

به همدیگر عشق بورزیم تا مشمول واسعه ی خدای رحمان باشیم
ضمن عرض تسلیت بخاطر جان باختن تعدادی از هم وطنان در سیل اخیر و آرزوی غفران و رحمت برای عروج کردگان و شفای عاجل برای مجروحان و رفع مشکلات همه ی سیل زدگان و مردم ایران عزیز از شما عزیزان درخواست و تمنا دارم ضمن کمک به سیل زدگان عزیز به قدر وسع و وسعت قلب پاکتان به موارد زیر عنایت بفرمایید.
با توجه به مصوبات اخیر مجلس و تایید شورای نگهبان سه نوع افزایش حقوق برای بازنشستگان عزیز پیش بینی شده است که لازم است همگی با دقت پیگیری نماییم و افراد کاردان و متخصص با ورود به عرصه ی صدور احکام، نظارت بفرمایند تا در تخصیص بودجه همترازی بطور عادلانه و قانونی تقسیم شود:
۱-افزایش عدد ۴۰۰ هزارتومان ثابت به تمام بازنشستگان
۲- افزایش ۱۰ درصد پس از اعمال ۴۰۰ تومان
۳- همترازی حقوق با الویت زیر ۲/۵ میلیون تومان با ردیف بودجه جداگانه با مبلغ ۴/۵ هزار میلیارد تومان
با توجه به آنکه این افزایش حقوق اغلب افراد به حدود ۲/۵ میلیون می رسد باید همترازی را تا ۳/۵ میلیون اجرا کنند
اگر متحد و یکدل باشیم می توانیم مانع قانونگریزی برخی افراد فرصت طلب که مثل موریانه در بدنه ی نظام رخنه کرده اند و موجب نارضایتی آحاد مردم می شوند ، شده و عدالت در جامعه برقرار گردد
علاوه بر آن باید اصرار و ابرام بر اجرای ق م خ ک داشته باشیم.
اگر با زبان قانون و دلایل قوی منطقی صحبت کنیم و بر خواسته ها و مطالبات قانونی بازنشستگان مظلوم تمرکز کنیم زودتر نتیجه می گیریم.
لذا از تمام دوستان انتظار داریم تا دست همدیگر را بگیریم.

 

 

 

مرتضی یعقوبی نیکو

ارسال: نصراله خلیلی

Related posts

Leave a Comment