ایرادات آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان که توسط هیأت وزیران به تصویب رسید!!؟

ایرادات آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان که توسط هیأت وزیران به تصویب رسید!!؟

 

 

 

از ایرادات آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان که توسط هیأت وزیران به تصویب رسیده است، تبصره۶ ماده یک این آیین‌نامه است.
در این تبصره آمده است: کلیه جانبازان و آزادگان مشمول این آیین‌نامه در صورتی که مدت خدمت مبنای بازنشستگی آنها با احتساب مجموع سنوات سابقه خدمت (حداقل ۲۰سال) و سنوات ارفاقی (حداکثر ۱۰سال) ۳۰سال تمام باشد، از احراز حداقل سن بازنشستگی معاف خواهند بود، در غیر این‌صورت با رعایت مفاد ماده۴ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری، دارا بودن حداقل شرط سنی برای آنان (مردان حداقل۵۰سال و زنان حداقل۴۵سال) الزامی است.
متن تبصره دارای چند ایراد است:
الف- استناد تبصره بر تعیین حداقل شرط سنی ۴۵سال برای زنان جانباز مستند به تصویب‌نامه شماره ۸۰۵۲۴ مورخ ۱۸/۷/۶۹ هیأت وزیران شده است در حالی که مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳/۱۰/۷۰ بندب قانون شرط حداکثر سن بازنشستگی را اصلاح کرد و مستخدمین زن با داشتن ۲۰سال سابقه خدمت و بدون الزام به رعایت حداقل شرط سنی می‌توانند بازنشسته شوند. گویا تهیه‌کنندگان آیین‌نامه از مصوبه مجلس در خصوص این اصلاحیه اطلاع نداشته یا از آن غفلت کرده‌اند.
علاوه بر مورد فوق برابر تبصره۱ ماده۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، شرط سنی در بند ب برای جانبازان تا ۵سال کمتر و شرط سنی برای زنان حذف شده است. با لحاظ موارد فوق آنچه که اکنون اعمال می‌شود و گاهی موجبات تضییع حقوق جانبازان و آزادگان را فراهم می‌کند، بی‌توجهی به قانون است.
به عبارتی مجلس در قانون مدیریت کشوری که قانون موخر بر قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان است، این تبصره را اصلاح کرده و هیأت وزیران در تهیه آیین‌نامه اجرایی از آن غفلت کرده است. ضمنا براساس تبصره۳ ماده۲۴ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران رعایت شرط سنی مقرر در قوانین و مقررات بازنشستگی زودتر از موعد جانبازان الزامی نمی‌باشد.
ایثارگران عزیز بدانند :
حق ایثارگری بازنشستگان ن.م از تیر ماه ۹۱ حساب می شود.
لذا قرار است مبلغ ۱۵۰ میلیارد برای این منظور تخصیص داده شود.
طبق گفته سردار گودرزی معوقه ۹۱ و ۹۲ پرداخت خواهد شد.
برای دوستانی که در حکم شان حق ایثارگری قید شده معوقه دو سال را میگیرن
و دوستانی که در حکم شان حق ایثارگری صفر است از تیر ماه ۹۱ تا الان معوقه اش پرداخت می شود.
البته فوق العاده ایثارگری طبق سابقه جبهه.امتیاز جانبازی و اسارت. امتیاز بندی می شود‌.
دوستانی که زیر ۳۶۵ روز جبهه دارند:
امتیاز سالانه ۱۲۵ تقسیم تعداد روزهای سال۳۶۵ ضرب در روزهای حضور در جبهه که در حکم حقوقی درج شده است می شود امتیاز ضرب در ضریب حقوقی سال ۱۷۹۷ مبلغ حق ایثارگری به ریال در می آید.

 

 

نصراله خلیلی

Related posts

One Thought to “ایرادات آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان که توسط هیأت وزیران به تصویب رسید!!؟”

  1. حسین 88

    این حق ایثارگری شامل فرهنگیان بازنشسته هم می شود

Leave a Comment