افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان تخلف است ، مصوبه مجلس باید کامل اجرا شود.

افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان تخلف است ، مصوبه مجلس باید کامل اجرا شود.

 

 

 

یوسف نژاد عضو هیات رئیسه مجلس
دولت باید حقوق ها را ۴۰۰ هزار تومان و متناسب به دریافتی ها تا ۱۰ درصد افزایش دهد، افزایش حقوق به روش دیگر تخلف است.
با توجه به اظهارنظر چند روز گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص نحوه افزایش حقوق کارکنان کارگزین آنلاین در سال ۹۸، قانون و قانون گذار گفته است افزایش حقوق کارکنان در سال ۹۸ این گونه باشد که به همه حقوق ها ۴۰۰ هزار تومان افزوده شود و سپس تا ۱۰ درصد براساس حقوق دریافتی افزایش حقوق رخ دهد.
اگر دولت نسبت به این مصوبه نقد، اشکال و ایرادی دارد و آن را با توجه به شرایط کنونی کشور اجرایی نمی داند، اول باید آن را اجرا کند بعد اگر دید ایراد و اشکال دارد برای اصلاح باید فرآیند قانونی را طی کند.
جناب یوسف نژاد نماینده محترم مجلس شورای اسلامی!
آیا اجرا نکردن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس از سال ۸۶توسط دولت و صندوق بازنشستگی کشوری و ایجاد اختلاف حقوق شدید بین بازنشستگان سنوات مختلف با شاغلین همتراز جرم نیست؟ …..
گرچه در آخرین روزهای سال ۹۷ مجلس و دولت به توافق رسیدند که این افزایش ها در قالب ضریب و درصد به حقوق ها اضافه شود که این اختیار هم به دولت داده شد اقدام نماید! و مبلغ خاص و قابل توجهی نسبت به تورم موجود به حقوق ها اضافه نمی شود! …
سئوال اساسی این است که: این همه بازی بین دولت و مجلس واظهارات ضد ونقیض برای تعیین حقوقهای کارکنان و بازنشستگان بخاطر چیست؟…
ب ) در بخش دوم می خوانید :
طبق بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ :
“کارمندان و بازنشستگان که در زمان جنگ در مناطق جنگ زده مشغول خدمت اداری بودند به ازای هر سال خدمت در زمان جنگ (۱۲۵) امتیاز تعلق می گیرد”
بر همین اساس کلیه ادارات آموزش و پرورش مناطق جنگی و از جمله کرمانشاه که اخیرا بعنوان منطقه جنگی اعلام شده ،موظف است طبق ردیف های موجود در احکام ترمیم حقوق بازنشستگان و در ستون مربوط به خدمت در منطقه جنگی را با توجه به آخرین ضریب حقوق سال ۹۸ محاسبه و جهت اجرا به سازمان بازنشستگی استان ارسال نماید.

 

 

محمد قاسم کهزادی – نصراله خلیلی

Related posts

Leave a Comment