افزایش حقوق بازنشستگان مناطق جنگی همراه با اما و اگرها …. !!!؟

افزایش حقوق بازنشستگان مناطق جنگی همراه با اما و اگرها …. !!!؟

 

 

با وجود اینکه براساس قانون حقوق بازنشستگان مناطق عملیاتی از جمله کرمانشاه همچون کارکنان باید ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یابد اما این قانون تاکنون برای بازنشستگان عملیاتی نشده است.
به نقل از تسنیم براساس ماده ۱۱۲قانون برنامه ششم توسعه به منظور جبران عقب ماندگی های استان های مناطق عملیاتی دفاع مقدس، مزایایی برای این مناطق در نظر گرفته شده که مهمترین آنها رشد سالانه ۱۰ درصدی شاخص های توسعه و افزایش حقوق ۲۰ تا ۲۵ درصدی کارکنان است.
با وجود اینکه براساس قانون تمام افراد شاغل کنونی و بازنشسته هایی که در دوران جنگ در مناطق عملیاتی شاغل بوده اند باید مشمول مزایای ماده ۱۱۲ باشند اما اکنون بازنشسته ها از پرداختی فوق العاده محروم هستند در حالی که این افراد در دوران دفاع مقدس در این مناطق خدمت کرده اند ولی از مزایا بهره مند نیستند.
خبر قرار گرفتن نام کرمانشاه در لیست مناطق عملیاتی در روزهای پایانی سال گذشته ابلاغ شد و کارکنان کرمانشاه به همراه تعدادی از شهرستان های این استان از افزایش حقوق برخوردار شدند اما افزایش حقوق شامل بازنشستگان این مناطق نشده است که مجمع نمایندگان استان کرمانشاه خواستار اجرای کامل قانون هستند.

 

 

نصراله خلیلی

Related posts

Leave a Comment