آخرین جزئیات افزایش حقوق سال ۱۳۹۸ حاجی‌بابایی، نماینده مجلس :

آخرین جزئیات افزایش حقوق سال ۱۳۹۸

 

 

حاجی‌بابایی، نماینده مجلس :
دولت مکلف است برای همه کارکنان دولت به صورت مساوی ۴۰۰ هزار تومان را به #ضریب_ریالی تبدیل کند تا شامل بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و اضافه کار شود
با مصوبه مجلس حداقل ۳.۵ میلیون نفر از شاغلین و بازنشستگان مشمول افزایش بیش از ۲۳.۱ درصد هستند. حداقل حقوق نیز ۴۳ درصد افزایش خواهد داشت.
از طریق اعتبار همسان‌سازی بودجه ۹۸، به طور میانگین ۱۸۰ هزار تومان علاوه بر افزایش سنواتی برای #بازنشستگان خواهیم داشت. پایین‌ترین حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۸، حدود ۶۰ درصد رشد دارد.
دکتر حاجی بابایی:
آخرین وضعیت حقوق کارکنان شاغل وبازنشسته دولت را تبیین کرد/مصوبه مجلس به دولت ابلاغ شده است.
درکشور ۵میلیون نفر نیروهای شاغل وبازنشسته جزء کارکنان دولت هستند که،بیش از ۴ میلیون نفر مشکل معیشتی دارند،در زمینه افزایش حقوق در لایحه بودجه ۹۸ دولت طرحی را ارایه داده بود،که پاسخگوی نیازهای این اقشار نبود وفاصله طبقاتی افزایش می یافت
با مصوبه مجلس،حداقل سه ونیم میلیون نفر از کارکنان شاغل وبازنشسته مشمول افزایش بیش از ۲۳/۱درصد میشوند
براساس این مصوبه حداقل حقوق ،۴۳ درصد افزایش خواهد داشت، به این صورت که برای همه کارکنان وبازنشستگان دولت هم ده درصد وهم ۴۰۰ تومان می شوند،ابهاماتی در این مصوبه بود که مجلس این ابهامات را رفع کرد و به دولت برای اجرا ابلاغ شده است
همه دومیلیون و پنجاه هزارنفربازنشسته،مشمول
همسان سازی می شوند اعتبار همسان سازی ۴۵۰۰ میلیاردتومان در بودجه ۹۸پیش بینی شده است، بااعمال این قانون میانگین ۱۸۰ هزار تومان علاوه بر افزایش سنواتی برای بازنشستگان خواهیم داشت به عبارتی درافزایش حقوق بازنشستگان در بودجه ۹۸ پائین ترین حقوق حدود۶۰ درصد حقوق ها اضافه می شوند.

 

 

نصراله خلیلی

Related posts

Leave a Comment