نقشه راه همسان سازی بازنشستگان ناهموار

همسان سازی حقوق

 

 

 

نقشه راه همسان سازی بازنشستگان ناهموار

 

 

 

 

گرچه طرح پیشنهادی دکتر حاجی بابایی و مصوب مجلس که اکنون ازنظر حقوقی با توجه به تایید مراجع نظارتی جنبه قانونی یافته است و در خصوص افزایش سنواتی و همسان سازی بازنشستگان با رویکرد توجه به اقشار ضعیف نگه داشته شده و پرهیز از افزایش غیر منطقی حقوق نجومی بگیران گامی رو به جلو و موفقیتی نسبی تلقی می گردد لیکن تا مقصد نهایی و تحقق مطالبات و خواسته هایمان مسیر و راه دشواری را در پیش داریم.
این موفقیت نسبی حاصل یک کار گروهی، منسجم،هدفمند و برنامه ریزی شده بود که در دو جبهه صف و ستاد برنامه ریزی و انجام شد. درجبهه صف و خط مقدم حضوران عزیزان شهرستانی و تهرانی در تجمع های۵ و ۷اسفند و سر دادن فریاد دادخواهی و حق طلبی در روزهای سرنوشت ساز که کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس را تحت تاثیر قرار داد بنحوی که هر چه نماینده دولت یعنی دکتر پورمحمدی و شخص نوبخت در روز واپسین تلاش نمود که مانع ازتصویب طرح دکتر حاجی بابایی بشوند خوشبختانه این بار بر خلاف سالیان ماضی، تلاش زیاد و مذبوحانه آنها افاقه نکرد و مجلس مصمم تر طرح را تصویب و قانونی کرد.خاطرم هست که دو سال پیش دکتر دژپسند وزیر فعلی اقتصاد که آنزمان معاون نوبخت در سازمان برنامه وبودجه بودبا گزارش بسیار غلط که ناشی از راهنمایی و هدایت جناب نوبخت بود اعلام کرد که اجرای همسان سازی کامل بازنشستگان با شاغلین مشابه به بودجه ای بالغ بر ۶۵۰۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد که با این اطلاعات و آمار غلط جریان نوبختیان، متاسفانه نمایندگان مجلس تحت تاثیر قرار گرفته و گمراه شدند و بجای ماده ۳۷ قانون برنامه ششم توسعه،مفاد ماده ۳۰ را جایگزین کردند، در صورتی که در همان مقطع زمانی اجرای کامل و یکباره همسان سازی در سال ۹۶ برای کل بازنشستگان کشوری و لشکری فقط ۱۶۵۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز داشت و لاغیر.
در جبهه ستادی نیز تعدادی از اساتید و بزرگان خوشفکر کشوری و لشکری عهده دار برنامه ریزی و ساماندهی اقدامات مورد نظر منجمله تهیه متن پتیشن اعتراضی،ایجاد وفاق و همدلی بین بازنشستگان کشوری و لشکری و انسجام این دو گروه اصلی جامعه بازنشستگان،برنامه ریزی تجمع و چاپ و تحویل متن پتیشن به مراجع ذیربط نمودند.
قاعدتا با تورم لجام گسیخته سالجاری وسه برابر شدن قیمت کالاها و خدمات و تورم پیش روی احتمالا ۷۰ درصدی نیمه اول سال ۹۸،میزان مصوب افزایش سنواتی و همسان سازی حدود۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومانی ماهیانه در دریای تورم سال آینده غرق خواهد شد و تنها راهکار باقیمانده ثبات رای و قدم در مراحل سخت و سنگلاخ پیگیری تصویب اصلاحات و الحاقات در قانون دایمی مدیریت خدمات کشوری بر اساس طرح مورد انتظار جامعه بازنشستگان کشوری و لشکری است.
بودجه همسان سازی یا به تعبیر قانونی آن درمفاد ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه تحت عنوان” متناسب سازی “در طرح دو ساله ۹۸ و ۹۹ به۳۷ هزار میلیارد تومان ودر طرح سه ساله منتهی به سال ۱۴۰۰ و پایان برنامه ششم توسعه به ۴۲,۵هزار میلیارد تومان نیاز دارد که بایدپس از تصویب و ابلاغ اصلاحات و الحاقات قانون دایمی مدیریت خدمات کشوری در خصوص همترازی حقوق بازنشیتگان و شاغلین مشابه ،در برش دو یا سه ساله توسط دولت تامین اعتبار و تخصیص یابد.
در برش دو ساله و پس از تصویب قانون دایمی مدیریت خدمات کشوری و با کسر ۴۵۰۰ میلیاردتومان بودجه همسان سازی مصوب مجلس ما به ۳۲,۵ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داریم که حدود ۱۱,۷۵ هزار میلیارد تومان آن باید در قالب اصلاحیه و لایحه متمم بودجه ۹۸ و مابقی آن به میزان ۱۶,۲۵هزار میلیارد تومان در قالب لایحه بودجه ۹۹توسط دولت به مجلس تقدیم شود.
در طرح سه ساله منتهی به سال ۱۴۰۰ ،ما به ۴۲,۵هزار میلیارد تومان بودجه همسان سازی نیاز داریم که در برش سالانه،هر سال به حدود ۱۴,۲ هزار میلیارد تومان بالغ می شود. برای سال اول یعنی ۹۸ با کسر ۴,۵ هزار میلیارد تومان مصوبه همسان سازی مجلس به رقمی حدود ۹,۷هزار میلیارد تومان در قالب لایحه متمم بودجه ۹۸ نیاز خواهیم داشت و برای سالهای ۹۹و ۱۴۰۰نیز هر ساله و درقالب لوایح بودجه این دو سال دولت باید رقمی حدود ۱۴,۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی و تامین اعتبار ماید تا همترازی کامل بازنشستگان با شاغلین مشابه در سال ۱۴۰۰ خاتمه یابد.
با حضور جریان نوبختیان در دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور و مقاومت شدید آنان در برابر حق نگری و حق خواهی و مطالبات جامعه مظلوم بازنشستگان دولت و با توجه به ترسیم نقشه راه و بودجه مورد نیاز همسان سازی درطرح های دو یا سه ساله، عزیزان می بینید که چه مسیر دشوار و سنگلاخی رادر سال های ۹۸و۹۹در پیش داریم که جز با برنامه ریزی متفکرانه و واقع بینانه و سازماندهی یک حرکت موثر و عظیم و انسجام کلیه گروههای بازنشسته موفقیت حاصل نخواهد شد.

 

 

وحید محمدزاده

ارسالی : نصراله خلیلی

Related posts

Leave a Comment