?تدبیر شما با نیاز های جامعه فاصله گرفته

نطق میان دستور ذوالقدر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در صحن علنی امروز:

 

 

 

 

 

 

?آقای رییس جمهور در آستانه سال نو چگونه می توانید بر سر سفره هفت سین بنشینید در حالی که ٩٧ هزار کارگر دارای حقوق معوقه هستند و غم نان آنها را در تنگنا و شرمندگی خانواده قرار داده،

 

?تدبیر شما با نیاز های جامعه فاصله گرفته

 

?به عنوان نماینده و وکیل مردم اقدامی عملیاتی می خواهیم تا زندگی کارگران سامان یابد، حقوق و مطالبات آنها پرداخت شود و افزایش حقوق و دستمزد و تخصیص بن های کارگری متناسب با نرخ تورم لحاظ گردد.

 

?بدون تعارف معیشت مردم عقب گرد داشته، روز به روز سفره های مردم کوچک و کوچک تر می شود، روزی صرفا این گرانی و تورم روی یک یا چندقلم کالا بود خانواده ها یارای برنامه ریزی و مقاومت را داشتند اما در برابر شرایط اقتصادی امروز که ارزش حقوق و دستمزد به یک چهارم تنزل یافته نه تنها اقشار ضعیف را به زانو دراورده بلکه طبقه متوسط را نیز دچار مشکلات اقتصادی جدی کرده است.

 

سید محمد سیدی

Related posts

Leave a Comment