ارتقا مدرک تحصیلی با یک مدرک تحصیلی بالاتر برای داوطلبین حداقل ۶ماه خدمت داوطلبانه در جبهه !!!

ارتقا مدرک تحصیلی با یک مدرک تحصیلی بالاتر برای داوطلبین حداقل ۶ماه خدمت داوطلبانه در جبهه

 

 

نمونه ای از فعالیتها وزحمات وتلاشهای مستمر نمایندگان کمیته های پنج گانه بازنشستگان
جنابان : عسگر فریاد – طاهری
ارتقا مدرک تحصیلی با یک مدرک تحصیلی بالاتر برای داوطلبین حداقل ۶ماه خدمت داوطلبانه در جبهه .
مورد از فعالیتهای مستمر جناب فریاد نماینده کمیته فنی که امروز به نتیجه رسید ،
جلسه امروز سه شنبه ۲۱ اسفند مجلس شورای اسلامی
امتیاز(۱۹۰ رای)
قانون استفساریه جزء (۶) بند (ث) ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در خصوص یک مقطع تحصیلی بالاتر رزمندگان (در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی)
خبر مورخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۷
بهره‌مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر برای رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس، در حقوق و مزایا
نمایندگان مجلس در پاسخ به استفساریه‌ای درباره اینکه آیا رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر، از مزایای مالی و استخدامی نیز بهره‌مند می‌شوند یا خیر، آن را مثبت اعلام کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۲۱ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به طرح استفساریه جزء (۶) بند (ث) ماده (۸۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با پاسخ مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس به این طرح با ۱۳۷ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در موضوع این استفساریه آمده بود: آیا منظور از مزایای اجتماعی مذکور در جزء (۶) بند (ث) ماده (۸۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مزایای مالی و استخدامی هم می‌باشد.
در پاسخ کمیسیون اجتماعی به این استفساریه آمده است: “بلی”.
در جزء (۶) بند (ث) ماده (۸۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آمده است: بهره‌مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر مطابق قوانین مربوطه و برای رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس، در حقوق و مزایای اجتماع.

 

 

ب ) جلسه بهداشت ودرمان امروزسه شنبه ۲۱اسفند راس ساعت۲بعدازظهردردفترجناب معصومی باحضورآقایان
 ۱- معصومی ۲- مسلمی ۳- لطفی ۴- تهرانی ۵- مقدم ۶- شهبازی ۵- عزیزی واینجانب طاهری برگزارگردید.
۱-دراین جلسه قراردادفی مابین صندوق بازنشستگی وآتیه سازان توسط جناب مسلمی ارائه گردید تانقاط قوت وضعف آن برای قراردادسال آینده بررسی گردد.
۲-درادامه جهت ارتقاء خدمات بیمه ای پیامی ازجناب تقی زاده دریافت نمودیم مبنی براینکه تمام شرکتهای تابعه صندوق بیمه خودرادریک شرکت بیمه تجمیع نمایندوازسودحاصل ازآنها شرکت بیمه خدمات رفاهی بهتری رابه بازنشستگان عزیز ارائه نماید.
۳-مطلب بعدی این بودکه خدمات بیمه برای بازنشستگان درایام تعطیل فعالیتی بصورت شیفتی داشته باشند که همکاران دراین ایام جهت دریافت خدمات بیمه ای دچاردردسر نشوند
۴-درسال جدید تمام فعالیت کارگروه درارتباط با ماده۸۵ق.م.خ.ک پیگیری ومسائل مربوط به بیمه بررسی گردد
۵-دررابطه بابیمه عمربازنشستگان آموزش وپرورش قراربراین شد قراردادآموزش وپرورش بابیمه طرف قراردادرااینجانب به اتفاق جناب مسلمی پیگیری وموانع آنراجهت بهبود بخشیدن به این قرارداد رفع نماییم.
جلسه راس ساعت۴بعدازظهرخاتمه یافت.

 

 

گزارشی از : نصراله خلیلی

Related posts

One Thought to “ارتقا مدرک تحصیلی با یک مدرک تحصیلی بالاتر برای داوطلبین حداقل ۶ماه خدمت داوطلبانه در جبهه !!!”

  1. احمدیان

    ایا یک مقطع بلاتر شامل رزمندگان بازنشسته می شود ؟

Leave a Comment