آیا باید بابت افزایش ۴۰۰ هزار + ۱۰% پلکانی سپاسگزار باشیم؟

 

آیا باید بابت افزایش ۴۰۰ هزار + ۱۰% پلکانی سپاسگزار باشیم؟

 

 

 

 

جناب روحانی ، جناب نوبخت ، جناب حاجی بابایی خوب می دانید تلاطم ارزی که دولت بوجود آورد سبب تورم افسار گسیخته شده و به روشنی قدرت خرید مردم را به یک چهارم تقلیل داد. یعنی برای مثال کسی که حقوقش ۴،۰۰۰،۰۰۰ بود حقوقش یک میلیون تومان شد.
حال شما بزرگواران با منت نهادن بر کارمندان ۴۰۰ هزار تومان + ۱۰% پلکانی افزایش را اعمال می کنید. خوب ببینیم حقوق این کارمند که چهار میلیون بود جالا چند می شود.
۱،۰۰۰،۰۰۰ + ۴۰۰،۰۰۰ + ۱۰% پلکانی = ۱،۶۵۰،۰۰۰(یک میلیون و ششصد و پنجاه هزارتومان )
می بینیم قدرت حقوق و خرید کارمندی که سال قبل چهار میلیون می گرفت حالا با افزایش سالانه شده ۱،۶۵۰،۰۰۰ هزار تومان یعنی در حقیقت حقوق وی امسال ۲،۳۵۰،۰۰۰ تومان( دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان ) کاهش پیدا کرده یعنی نه تنها به حقوق او چیزی اضافه نشده بلکه ۲،۳۵۰،۰۰۰ تومان از حقوق سال قبل او #کاسته شده.
حال ملت بزرگ ایران ،کارکنان محترم دولت این چه نوع افزایشی است که در نهادش کاهش وجود دارد. جناب روحانی ، جناب نوبخت ، جناب حاجی بابایی خیال می کند کارکنان دولت نمی فهمند شما چه کلاهی سرشان گذاشته اید.اما در شرایط تورم کنونی چگونه می بایست حقوق هارا افزایش دهند ابتدا می بایست قدرت خرید را به حالت سال قبل باز می گرداندند یعنی چون قدرت خرید یک چهارم شده پس حقوق را در ۴ ضرب می کنیم سپس افزایش سالیانه را اعمال می کردند یعنی برای مثال همان حقوق ۴ میلیونی سال قبل × ۴ + ٪۴۰۰،۰۰۰ + ۱۰ پلکانی = ۱۶،۶۵۰،۰۰۰ تومان
پس کسی که سال قبل حقوقش ۴،۰۰۰،۰۰۰ بود حال می بایست حقوقش ۱۶،۶۵۰،۰۰۰ تومان ( ۱۶ میلیون و ۶۵۰هزارتومان) می شد تا بتواند فشار تورم کنونی را تحمل نماید.
نمایندگان مجلس پس چکار می کنند ؟ ماشین حسابشان فقط در موارد نفع جیب خودشان فعال است؟

 

 

کانال اخبار فرهنگیان – نصراله خلیلی

Related posts

Leave a Comment