چرخ زندگی ۸۶.۵درصد بازنشستگان زیر شاقول فقر

چرخ زندگی ۸۶.۵درصد بازنشستگان زیر شاقول فقر

 

 

 

خط فقر با توجه به نرخ تورم، ۲میلیون و ۷۰۰هزار تا ۳ میلیون تومان اعلام شده در حالی که اگر قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان اجرا شود، حقوق ۸۴ درصد بازنشستگان به ۲میلیون و ۱۰۰ هزار تومان می‌رسد! این درحالی است که ۳ درصد از این جامعه نیز یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان می‌گیرند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در گزارشی به خط فقر در تهران و کشور و تورم قابل پیش بینی در سال آینده پرداخته است.
در این گزارش آمده که متوسط انواع هزینه های خوراکی و غیرخوراکی برای یک خانوار با جمعیت ۴ نفر رقمی بیش از سیصد و شصت و دو میلیون(۳۶۲) ریال ماهیانه حدود ۳۰ میلیون ریال است.
همچنین تأکید شده خط فقر در یک خانواده چهار نفره در شهر تهران در تابستان سال ۹۷ ماهیانه ۲۷ میلیون ریال و سالیانه حدود ۳۲۰ میلیون ریال برآورد شده است.
با این اوصاف اگر نیم‌نگاهی به وضعیت درآمدی و دستمزد برخی از اقشار جامعه مانند بازنشستگان بیاندازیم؛شاید همین خط فقر تفاوت معنادار دیگری برای این حداقل‌بگیرها داشته باشد.
بازنشستگانی که با بیش از ۳۰ سال خدمت، از حداقل حقوق و مزایا برخوردارند و به گفته مسئولان وزارت رفاه نسبت شاغلین به بازنشستگان اکنون تغییر کرده و ۴.۹ درصد ورودی و ۸.۸ درصد خروجی و بازنشستگی به چشم می خورد.
در سال ۵۴ نسبت شاغلین به بازنشستگان ۲۵ به یک بود اما در سال ۹۶، ۶.۳ به یک است که نشان می‌دهد با یک بحران در صندوق‌های بازنشستگی روبرو هستیم.

 

 

ارسالی : نصراله خلیلی

Related posts

Leave a Comment