چرا نمایندگان مجلس به مصوبات قانون مدیریت خدمات کشوری پایند نیستند ؟ این قانون چه می گوید !!!

چرا قانون مدیریت خدمات کشوری را تدوین نمودیم ! این قانون چه می گوید؟

 

 

 

 

(۵) فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل حقوق و مزایا است ، طبق ماده۶۴ ضریب ریالی۵۰۰ برای مبنای حقوق از سال اجرای قانون ۸۶برای شاغلین و بازنشستگان و افزایش این ضریب بر اساس نرخ تورم در سالهای بعد تعیین نموده است،ولی متاسفانه حقوق بازنشستگان مطابق نرخ تورم طبق این ماده افزایش نیافته، درصورتی که ماده۶۴قانون مدیریت اعلام و تاکید می دارد به همان “میزانی” که به حقوق شاغلین اضافه شده به حقوق بازنشستگان باید اضافه شود”پیام ماده ۶۴ که راس دیگر قوانین است مساویست با اصل همترازی” که متاسفانه این همترازی ومیزان (ترازو) در سنوات گذشته اجرا نشده و نابرابر است …
مواد۶۵تا۶۸مربوط به جداول شغلی و رتبه بندی ها و پست ها و سرپرستی ها و تحصیلات و دوره های آموزشی و فوق العاده های احکامی است که بعضی از بندهای فوق چه در زمان شاغلی و چه بازنشستگی دراحکام منظور نشده است و امتیازات آن در فصل سیزده کسر شده و این امر از دیگر دلایل ایجاد شکاف و اختلاف در حقوق بازنشستگان نسبت به شاغلین است و “اصل همترازی حقوق ها رعایت نشده است.”….
فصل۱۳در ارتباط با تامین اجتماعی پس ازبازنشستگی است که شامل شرایط بازنشستگی و محاسبه سنوات و نحوی کسورات و برقراری احکام بازنشستگان کشوری طبق ماده ۱۰۹و جدول الف است که درطول ده سال گذشته تطابق با مواد ۶۴الی ۶۸ فصل ده و۱۲۵و۱۲۶فصل۱۵نداشته است و برای اولین بار بعد از اجرای اشتباه نظام پلکانی در سال۹۵،امتیازات بند الف ماده ۱۰۹تحت عنوان همسان سازی حقوق هادرسال ۹۶ افزایش پیدا کرده ولی به دلیل ایجاد مرز ۲میلیون متاسفانه به صورت پلکانی اجرا گردید. “و اصل همترازی اجرا نشد”…..
فصل ۱۵اشاره به ماده۱۲۵ دارد که ضرایب حقوق از اولین سال اجرای قانون مدیریت بر مبنای۵۰۰ریال تعیین گردید و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم حقوق ها افزایش یابند که متاسفانه و طبق مستندات افزایش نیافتندواختلاف ۷۰%درصدی بین حقوق های بازنشستگان بادیگر کارکنان ایجاد کرده است و”اصل همترازی اجرا نگردید”….
نفس و ماهیت مواد ۶۴الی ۶۸و۱۰۹و۱۲۵و۱۲۶برای اجرای درست و قانونی یکی است و درفصول مختلف قانون مدیریت به صورت مکرر آمده،بقیه مواد و بندها طبق مواد فوق الذکر و به خصوص رعایت و اجرا نکردن ماده ۱۲۶از ابتدای اجرای آزمایشی قانون م خ ک از دیگر عوامل ایجاد اختلاف حقوقی بین بازنشستگان با دیگر شاغلین و بازنشستگان جدید است. در نتیجه پیگیری و تاکید ما باید بر اجرای قانونی مواد ۶۴ الی ۶۸و۱۰۹و۱۲۵و۱۲۶قانون مدیریت خدمات کشوری برای تمام بازنشستگان کشوری و به خصوص بازنشستگان قبل از اجرای این قانون است،نه ادامه همسان سازی سال گذشته تاسال۱۴۰۰ ، قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶نقطه مجهول و نامفهومی برای قانونگذاران برای اجرای عدالت و انصاف در پرداختیهای بازنشستگان نگذاشته است و…این درحالی است که دولت برخلاف قانون اساسی، قانونی را که به خاطر اینکه به درستی و عادلانه در دهه اخیر اجرا ننموده و برای گریز از پرداخت عادلانه حقوق بازنشستگان آن را مورد اصلاح ناعادلانه قرار دهد.

 

 

کهزادی

ارسالی : نصراله خلیلی

برای مشاهده آخرین خبرهای فرهنگی بر روی موضوعات زیر کلیک کنید:

اخبار بازنشستگان

اخبار معلمان حق التدریسی

سرباز معلم
،صندوق ذخیره فرهنگیان

مقالات ارسالی برای واژه نیوز

مهمترین اخبار

کمپین حمایت از بازنشستگان

اخبار آموزش و پرورش

اختلاس های فرهنگی

اخبار اقتصادی و معیشتی فرهنگیان

اخبار بسیج فرهنگیان

اخبار دانشگاه فرهنگیان

پست های مرتبط

پیام بگذارید