وزیر رفاه : سفره بازنشستگان ، سفره شرمندگی !!!

وزیر رفاه : سفره بازنشستگان ، سفره شرمندگی !!!

 

 

 

 

دوستان و هموطنان عزیز با سلام و ارادت

 

همانگونه که عزیزان آگاهی دارند طبق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری امکان حضور نمایندگان امین , صادق و خادم و واجد شرایط قانونی جامعه بازنشستگان کشوری در ارکان سه گانه تصمیم گیری و نظارتی صندوق که عبارتند از شورا, هیات مدیره و هیات نظارت وجود دارد که قبلا و حدود دو سال پیش این درخواست توسط شورای هماهنگی مدیران کانونهای مرکزی بازنشستگان کشوری به وزیر وقت رفاه و مدیر عامل سابق صندوق بصورت کتبی منعکس و بارها پیگیری شد که چون در قاموس فکری و اجرایی مدیران عالی سابق وزارت رفاه این موضوع قابل تصور و باور نبود لذا به صندوق بایگانی فکری و عملیاتی آنها هدایت و نگهداری شد.

 

در دوره تصدی وزیر جدید رفاه جناب دکتر شریعتمداری, ایشان مشرب فکری جدیدی مبنی بر سه جانبه گرایی و مشارکت ذینفعان و صاحبان اصلی در حوزه های مشورتی و تصمیم گیری صندوق های بازنشستگی ارایه نمودند که مدیر عامل جدید صندوق بازنشستگی کشوری جناب دکتر تقی زاده هم به آن باور و اعتقاد داشتند و زمینه فکری مثبتی برای عملیاتی کردن آن در صندوق داشته و این نظریه را تعقیب می نمودند.

 

پس از رای اعتماد و استقرار وزیر جدید رفاه در وزارتخانه و با تلاش و پیگیری فراوان جناب آقای غضنفری از مدیران فعال و مثمر ثمر فضای مجازی و با هماهنگی جناب تقی زاده مدیر عامل صندوق فرصتی فراهم آمد که تعدادی از مدیران کانونها و فضای مجازی و فعالین صنفی با ایشان بصورت چهره به چهره دیدار و خواسته ها و مطالبات بازنشستگان کشوری را مطرح کنند که در این فضای گرم و صمیمانه , وزیر رفاه با تشکیل شورای مشورتی و کمیته های ۵ گانه تخصصی در راستای تحقق امر سه جانبه گرایی در صندوق موافقت و از مدیر عامل صندوق خواستار عملیاتی و تحقق آن شدند.

 

پس از گذشت حدود یکماه از جلسه ملاقات با وزیر رفاه, مدیر عامل محترم صندوق با بررسی زوایای مختلف و تدوین آیین نامه ای مقدماتی شرایط بروز و ظهور شورای مشورتی و کمیته های تخصصی ۵ گانه را با حضور نمایندگان کانونها , فضای مجازی و مدیران و کارشناسان ذیربط صندوق مهیا نمودند که اینک این کمیته ها جلسات خود را با هماهنگی دبیرخانه موقت شورای مشورتی و کمیته ها که در اداره کل فرهنگی و اجتماعی صندوق مستقر است بصورت منظم و ادواری تشکیل و در مباحث تخصصی مربوط تولید محتوا می کنند که منجر به تغییر و تحول در سیاستها و برنامه های آتی صندوق با مشارکت حقیقی صاحبان اصلی صندوق یعنی جامعه معزز بازنشستگان کشوری می شود و خواهد شد.

 

کمیته های بودجه و معیشت و کمیته فنی و حقوقی که خروجی آنها باید در اصلاح و بهسازی قوانین و مقررات و سیستم سیاست سازی و قانونگذاری کشور پیگیری و هویدا شود از جمله کمیته هایی هستند که فرآیند و اثر گذاری جامع و برون سازمانی دارند در صورتیکه خروجی کمیته های امور رفاهی و همچنین بهداشت و درمان بیشتر فرآیند درون سازمانی دارد و منجر به بازنگری و اصلاحات در سیاستها, برنامه ها , عملکرد و افزایش بهره وری درون ساختاری می شود که از نتایج و منافع فعالیت این دو کمیته بازنشستگان سریعتر و در بازه زمانی کوتاه تری بهره مند می شوند در صورتیکه فعالیتهای و خروجی کمیته های بودجه و فنی و حقوقی چون باید با هماهنگی و تصمیمات و اقدامات سازمانهای ملی و کشوری نظیر وزارت رفاه, سازمان برنامه و بودجه , دولت و مجلس انجام شود محتاج زمان بیشتری برای تحقق و اثرگذاری بر معاش و بهبود کیفیت زندگی بازنشستگان کشوری است. کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات نیز نقش برجسته ای برای بازتاب نتایج کار شورای مشورتی و کمیته های تخصصی در جامعه و همچنین کانونها و فضای مجازی دارد که دوستان این کمیته هم زحمات زیادی در این خصوص متحمل می شوند بخصوص اینکه جناب استاد محسن میرزایی توانمند , آگاه و مدبر به نمایندگی از دوستان فضای مجازی در این کمیته حضور دارد و با قلم شیوا و وزین خود حقایق و وقایع را به شیوه ای رک و صریح منعکس می کند و با هیچ مقام و سازمانی عقد اخوت و برادری نبسته است.

 

یکی از فعالیتهای انجام شده توسط کمیته فنی و حقوقی که با زحمات طاقت فرسا اخیرا حاصل شد اصلاح و بازنگری مقررات مربوط به بازنشستگان کشوری و لشکری و پیگیری مسیر اصلاح و دایمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری بود که پس از بازنگری و اصلاح ماده ۶۴ این قانون که توسط جناب استاد فریاد و اینجانب پیشنهاد و انجام شد , این متن اصلاحی با ارتباط و کوشش همه جانبه استاد فریاد ارجمند به مقامات ذیربط منعکس و پیگیری شد و طی مذاکرات انجام شده خواستار تسریع در مراحل اصلاح و دایمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری نیز گردیدند که خوشبختانه موضوع دایمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری که توسط کمیته فنی و حقوقی پیشنهاد و به مجلس ارایه شده بود هفته آتی ان شاء الله در صحن علنی بررسی و تصویب خواهد شد.

 

 

 

وحید محمدزاده

 

ارسالی : نصراله خلیلی

Related posts

Leave a Comment