همسان سازی حقوق بازنشسته نشانی دیگر از تفاوت عمل و گفتار مقامات کشوری!!!

همسان سازی حقوق بازنشسته نشانی دیگر از تفاوت عمل و گفتار مقامات کشوری!!!

 

 

آیین نامه فولاد مصوبه سال ۷۸هیئت وزیران

 

‌تبصره ۵ ماده ۱۰۹ ـ هرگونه افزایش مؤخر بر تاریخ بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت مستخدمان به تناسب به مستمری ایشان افزوده خواهد شد.

 

 

قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶

 

ماده ۶۴ – نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرائی براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهای مذکور در مواد آتی خواهد بود. امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می‌گیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین می‌گردد.

 

اولی را دیوان عدالت مغایر قانون مدیریت خدمات کشوری دانست!!
دومی را دولت در لایحه اصلاحیه ق.م.خ.ک ، عبارت مشمول بازنشستگان و موظفین یا مسمری بگیران را از این ماده حذف کرد!!
این اقدامات نشانه همراستا بودن قوای سه گانه بر علیه منافع قانونی و عرفی بازنشسته نیست؟
مستقل بودن قوای مجریه و مقننه و قضاییه را در کجا میتوان یافت؟
همسانسازی منبع : کانال بازنشستگان فولاد

 

 

ب ) کلید زنگ زده دولت تدبیر امید هیچ قفلی را بازنکرد !!! فقط مردم را بیچاره کرد .

 

کسی که قرار بود با کلیدش قفل های مشکلات مردم را گشوده و چنان رونق اقتصادی ایجاد کند که…. ، ببینید چگونه برای ماله کشی وسرپوش گذاشتن برروی ناتوانی ها و عدم کفایت خود و دولتش در اداره اقتصاد کشور استدلال کرده و نمک بر زخم مردم می پاشد؟؟ وی بدون اینکه به بی ارزش شدن پول ملی ایران در برابر ارزهای خارجی به عنوان عامل اصلی قاچاق کالاهای ضروری و اساسی و ارزاق عمومی از کشور به خارج اشاره کرده و دلایل آن را بیان کند ، ارزانی کالاها در ایران را علت قاچاق عنوان کرده و می گوید؛
“بروید در کشورهای همسایه و ببینید که گوشت در آنجا چنددلار است”!! در آن جمع یکی نیست که بپرسد، شمایی که نفست ازجای گرم بلند میشه؛درکشورهای همسایه نرخ برابری درهم ، امارات، دینار کویت، ریال ،عمان، لیر ، ترکیه، ، منات آذربایجان،درام ارمنستان ، لاری گرجستان ، افغانی ، افغانستان، لیر ، سوریه، روپیه ، پاکستان و دینار ، عراق در برابر دلار آمریکا و ریال ، ایران چقدر است کدامیک از این کشورهای منطقه و همسایه منابع و ثروت هنگفت خدادادی ایران را داراست!؟

 

 

بازنشستگان کشوری

Related posts

Leave a Comment