مقایسه و ارزیابی تطبیقی و تحلیلی دو گروه و رتبه شغلی در جداول همسان سازی سال های ۹۶ و ۹۷

مقایسه و ارزیابی تطبیقی و تحلیلی دو گروه و رتبه شغلی در جداول همسان سازی سال های ۹۶ و ۹۷

 

 

 

مقایسه و ارزیابی تطبیقی و تحلیلی دو گروه و رتبه شغلی در جداول همسان سازی سال های ۹۶ و ۹۷ ( مقایسه تطبیقی گروه ۶ و گروه ۲۰ جدول کشوری و درجات نظامی گروهبان ۳ و ارتشبد در جدول لشکری )
گروه ۶ جدول همسان سازی حقوق کشوری
امتیاز جدول همسان سازی سال ۹۶ عدد ۷۴۰۰ و این امتیاز در سال ۹۷ عدد ۸۷۶۹ و نوسان امتیاز ۱۳۶۹ امتیاز با رشد ۱۸.۵ درصدی امتیازا
گروه ۲۰ جدول حقوق کشوری
امتیاز جدول همسان سازی سال ۹۶ گروه ۲۰ عدد ۱۳۷۰۰ و این امتیاز در سال ۹۷ عدد ۱۴۳۱۶ و نوسان ۶۱۶ امتیاز با رشد ۴.۵ درصد
ضریب ریالی ۱۰ درصدی سال ۹۶ عدد ۱۶۹۵ ریال و ضریب ریالی ۶ درصدی سال ۹۷ عدد ۱۷۹۷ ریال
میزان ریالی حقوق ناشی از افزایش سنواتی و همسان سازی جدول سال ۹۶ در گروه ۶ رقم ۱۲.۵۴۳.۰۰۰ ریال و همین موضوع برای سال ۹۷ رقم ۱۵.۷۵۷.۸۹۳ ریال و اختلاف این دو رقم در سال های فوق حدود ۳.۲۱۴.۸۹۳ ریال با رشد ۲۵.۶۳ درصدی ( ۱۰ درصد از محل افزایش سنواتی عمومی و ۱۵.۶۳ درصد از محل همسان سازی )
میزان ریالی حقوق ناشی از افزایش سنواتی و همسان سازی جدول سال ۹۶ در گروه ۲۰ عدد ۲۳.۲۲۱.۵۰۰ ریال و همین موضوع در سال ۹۷ رقم ۲۵.۷۲۵.۸۵۲ ریال و اختلاف این دو رقم در سالهای فوق ۲.۵۰۵.۳۵۲ ریال با رشد ۱۰.۷۹ درصد ( ۱۰ درصد از محل افزایش سنواتی عمومی و فقط ۷۹/. درصد از محل همسان سازی )
اختلاف رشد درصدی حقوق گروه ۶ در سالهای ۹۶ و ۹۷ نسبت به گروه ۲۰ از نظر همسان سازی ۲.۳۷ برابر یا بیش از ۲۳۰ درصد
رقم ریالی همسان سازی سال ۹۶ درجه ارتشبد عدد ۱.۱۰۱.۷۵۰ ریال و همین رقم در سال ۹۷ عدد ۱.۵۰۹.۴۸۰ ریال و رقم ریالی همسان سازی گروهبان ۳ در سال ۹۶ عدد ۱.۶۴۸.۵۰۰ ریال و همین رقم در سال ۹۷ عدد ۱.۷۹۷.۰۰۰ ریال
رشد ریالی رقم همسان سازی درجه ارتشبد در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ حدود ۳۷ درصد و رشد ریالی درجه گروهبان ۳ حدود ۹ درصد و اختلاف رشد آنها نسبت به هم در سال ۹۷ حدود ۱۹ درصد

 

 

⏺⏺⏺تحلیل ونتیجه گیری

 

-جداول و رقم ریالی همسان سازی درجات نظامی کف و سقف نیروهای مسلح در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ متعادل تر شده است و درجات نظامی بالا نسبت به سال ۹۶ از میزان رشد درصدی و ریالی بیشتری برخوردار گردیده و این شیب ملایمتر شده است.
به دلیل ضعف فنی و تخصصی نمایندگانی که از طرف صندوق بازنشستگی کشوری در این دو سال ۹۶ و ۹۷ در جلسات تهیه و تنظیم جداول همسان سازی در سازمان برنامه و بودجه و سایر محافل تصمیم گیری کشور شرکت کرده اند ، روش و تحلیل مناسبی برای تنظیم امتیازات و رقم ریالی همسان سازی گروههای ممتاز کشوری از گروههای ۱۴ و بالاتر که دارای تحصیلات ، مسئولیت های شغلی و سمت های حساس و مهم تر و بالاتری در سطح بخشی و فرابخشی یا محلی و ملی در زمان اشتغال از گروههای شغلی عادی و پایین تر بوده اند نتوانسته اند جدول امتیازی مناسبی طراحی و به مقامات تصمیم گیر ارائه نمایند که مقایسه و ارزیابی تطبیقی در این پست نشانگر تعادل بخشی بیشتر حقوق همسان سازی در صندوق لشکری و افزایش اختلاف همسان سازی گروههای پائین تر شغلی و گروههای ممتاز کشوری در سال ۹۷ است که حاکی از افزایش تبعیض و بی عدالتی بیشتر به جامعه متخصص و تحصیل کرده بازنشستگان کشوری است.
برای سال ۹۸ بودجه همسان سازی ناشی از بند ج تبصره ۱۲ لایحه دولت و سپس قانون بودجه باید در صندوق های کشوری و لشکری توزیع شود که طبق روال این دو ساله اخیر ستاد آن در سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل می شود و نمایندگان سازمان مذکور به علاوه نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور و صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری در آن شرکت می نمایند و احتمالا نمایندگانی از بازنشستگان کشوری و لشکری هم برای طراحی و تدوین نحوه توزیع بودجه همسان سازی به این جلسات دعوت و حضور خواهند یافت که به احتمال قوی از طرف صندوق بازنشستگی کشوری مدیر کل دفتر فنی و نماینده کمیته بودجه و معیشت در این کارگروه حضور خواهند یافت لذا از کلیه عزیزان درخواست می شود با استفاده از نتایج حاصله از ارزیابی و تحلیل افزایش جداول امتیازی ماده ۱۰۹ بصورت پلکانی معکوس که در این دو سال اخیر موجب رشد بیشتر در درصد حقوق های گروههای شغلی پایین تر در بازنشستگان کشوری شده و اساس و پایه سیستم های طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل را از بین برده است و نحوه تعادل بخشی امتیازات صندوق لشکری در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ که موجب تعادل بخشی مناسبتری شده است, هر گونه شیوه یا پیشنهاد جدیدی برای اصلاح و بهسازی روش توزیع بودجه همسان سازی دارند به کمیته بودجه و معیشت ارایه نمایند تا در اوایل سال۹۸ که جلسات ستادی در سازمان برنامه و بودجه تشکیل می شود بهترین و مناسبترین روش توزیع بودجه همسان سازی به این ستاد پیشنهاد شود.

 

 

وحید محمدزاده

ارسال : نصراله خلیلی

برای مشاهده آخرین خبرهای فرهنگی بر روی موضوعات زیر کلیک کنید:

اخبار بازنشستگان

اخبار معلمان حق التدریسی

سرباز معلم
،صندوق ذخیره فرهنگیان

مقالات ارسالی برای واژه نیوز

مهمترین اخبار

کمپین حمایت از بازنشستگان

اخبار آموزش و پرورش

اختلاس های فرهنگی

اخبار اقتصادی و معیشتی فرهنگیان

اخبار بسیج فرهنگیان

اخبار دانشگاه فرهنگیان

پست های مرتبط

پیام بگذارید