معلمی شغل نیست .یک شیوه زندگی !!!

معلمی شغل نیست .یک شیوه زندگی !!!

 

 

 

 

چرا کسانی که با معلم ها ازدواج می کنند دارای زندگی شاداب تری هستند.

معلمی فقط یک شغل نیست، معلمی شیوه زندگی است. معلمان از خود گذشته و مراقب هستند و تقریبا هر کس می خواهد نوعی ارتباط با آنها داشته باشد. آنها اشتیاق دارند تا در زندگی افراد تغییر ایجاد کنند. آنها یار و یاور بوده و می خواهند افراد بهترین نسخه خود باشند. معلمان عاشقند. آنها دوست دار وبخشنده هستند. به همین دلیل است که خوشبخت ترین افراد دوست دارند با معلمان ازدواج می کنند .
ازدواج با یک معلم مانند ضربه زدن به دگمه جکپات (برنده شدن بیشترین مبلغ از نوعی ماشین بخت آزمایی) است. افرادی که جذب معلمان می شوند زیرک،مهربان و منحصر بفرد هستند.

۱۰ دلیل عمده و شگرف که افراد خوشبخت با معلمان ازدواج می کنند:

۱- بسیار صبورند.
آنها می توانند ساعت ها و با دقت به حرف های شما گوش دهند. و گاهی مطلبی را با حوصله و بدون ناراحت شدن بار ها تکرار کنند.
۲- از خود گذشته اند.
در مورد از خود گذشتگی، ازخود بی اختیار میشوند و برای کمک به دانش آموزان تمام توان خود را بکار میگیرند.
۳- همیشه جنبه سفید (مثبت ) هر چیز را می بینند.
بدون در نظر گرفتن اینکه چه روز بدی را گذراند ه اند، قادرند با یک لبخند نشان دهند که هیچ مشکلی وجود ندارد.
۴- متخصص اداره کردن موقعیت های دیوانه کننده(سخت) هستند.
به دلیل مواجه شدن با شرایطی مانند کتک کاری دانش آموزان با هم و انواع بی انظباطی ها در مدرسه،می توانند با این شرایط کنار آمده و مشکلات را حل کنند.
۵- احساس مسولیت میکنند.
این افراد به دلیل احساس مسولیت سعی می کنند تا آخرین لحظه ممکن در شرایط مختلف مسولیت خود را انجام دهند.
۶- می دانند که چگونه ارتباط خوب با دیگران داشته باشند.
فوت و فن معمول برای داشتن ارتباط خوب را می دانند. و با حوصله مدت زمان زیادی را به گوش دادن به مخاطب خود صرف می کنند.
۷- سعی میکنند شخصی را که دوست دارند تشویق به بهتر بودن کنند.
۸- پر اشتیاق و پرشورند.
فقط به تدریس مطالب نمی پردازند، بلکه بچه ها و جوانان را آموزش داده و اعتماد به نفس می دهند که بتوانند همان چیزی باشند که ظرفیت و توان آن را دارند.
۹- می دانند که چگونه از زندگی لذت ببرند.
بعد از یک روز کار سخت ، بلدند چگونه از ادامه آن لذت ببرند و سرگرم باشند.
۱۰- دوست داشتن را بلدند.
بسیار عاشق و بخشنده اند و عمیقا دلواپس و علاقه مند به دیگران هستند.

نصراله خلیلی

برای مشاهده آخرین خبرهای فرهنگی بر روی موضوعات زیر کلیک کنید:

اخبار بازنشستگان

اخبار معلمان حق التدریسی

سرباز معلم
،صندوق ذخیره فرهنگیان

مقالات ارسالی برای واژه نیوز

مهمترین اخبار

کمپین حمایت از بازنشستگان

اخبار آموزش و پرورش

اختلاس های فرهنگی

اخبار اقتصادی و معیشتی فرهنگیان

اخبار بسیج فرهنگیان

اخبار دانشگاه فرهنگیان

پست های مرتبط

پیام بگذارید