متن پیشنهادی اصلاحیه بند ج تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۸

متن پیشنهادی اصلاحیه بند ج تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۸

 

 

 

 

 

دولت مکلف است در سال ۹۸ برای اجرای بخشی از مفاد ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه ،حقوق بازنشستگی و مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری را با الویت حقوق های زیر چهل میلیون ریال در ماه را با استفاده از منابع زیر متناسب نماید:
-رقم مندرج در ردیف ۲۲ کد ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره ۹ به میزان سی هزار میلیارد ریال ( ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ )
-اعمال رقم ثابت ۳۵۰۰۰ ریال بصورت ماهیانه در قبوض مشترکین خانگی آب ، برق و گاز بعنوان عوارض متناسب سازی و وصول و واریز آن بحساب خزانه جمعا به مبلغ سی هزار میلیارد ریال ( ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ )
صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری موظفند احکام بازنشستگان ، موظفین و مستمری بگیران کشوری و لشکری مشمول متناسب سازی را پس از ابلاغ تصویبنامه هیات وزیران که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی و وزارتین دفاع و تعاون ، کار و رفاه اجتماعی صورت خواهد پذیرفت از تاریخ ۹۸٫۱٫۱ صادر و ابلاغ نمایند.
لطفا متن بالا را سریعا در اختیار نمایندگان مجلس در حوزه انتخابیه قرار دهید تا بعنوان پیشنهاد اصلاحی در صحن علنی و هنگام بررسی بندج تبصره ۱۲ مطرح نمایند.
خواسته های قانونی بازنشستگان
– اجرای همترازی کامل حقوق بازنشستگان باشاغلین سی سال خدمت مساوی ازحیث مدرک وسنوات درسال ۹۷ بدون بازه زمانی
– اجرای کامل «ق.م.خ.ک» مصوب سال ۱۳۸۶ درخصوص بازنشستگان، جبران خسارات ناشی از عدم اجرای آن در دهه ی اخیر و پرهیز از ایجاد تغییراتی دراین قانون که سبب تضییع حقوق پیشکسوتان شود.
– اصلاح وضعیت ناهنجار و کاملا ناکارآمد بیمه کنونی بازنشستگان ، با تامین اعتباردربودجه ی سنواتی ،برای داشتن بیمه ای کامل ومتناسب با شرایط سنی وجسمی آنها .
– احیای سازمان بازنشستگی با نظارت نمایندگانی از بازنشستگان
نیک می دانید با همسان‌سازی پلکانی هرگز به عدالت نخواهیم رسید پس بیایید قانون را اجرا کنید
– پرداخت پاداش خدمت بازنشستگان یک جا و حداکثر به مدت سه ماه به ویژه پرداخت پاداش خدمت بازنشستگان ۹۷
– تصویب قانون توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه هر گونه افزایش در ردیف های حکم حقوقی شاغلین در طول سال به غیر از ضریب افزایش سنواتی ، به همان میزان به حقوق بازنشستگان همتراز با شاغلین نیز اضافه شود تا برای همیشه فاصله ی حقوق بازنشستگان جدید و قدیم برطرف شود.

 

 

نصراله خلیلی

برای مشاهده آخرین خبرهای فرهنگی بر روی موضوعات زیر کلیک کنید:

اخبار بازنشستگان

اخبار معلمان حق التدریسی

سرباز معلم
،صندوق ذخیره فرهنگیان

مقالات ارسالی برای واژه نیوز

مهمترین اخبار

کمپین حمایت از بازنشستگان

اخبار آموزش و پرورش

اختلاس های فرهنگی

اخبار اقتصادی و معیشتی فرهنگیان

اخبار بسیج فرهنگیان

اخبار دانشگاه فرهنگیان

پست های مرتبط

پیام بگذارید