تامدیران نا لایق ،اختلاس ونجومی بگیران حاکم هستند گره ازکاربازنشستگان گشوده نخواهدشد؟

تامدیران نا لایق ،اختلاس ونجومی بگیران حاکم هستند گره ازکاربازنشستگان گشوده نخواهدشد؟

 

 

وزیر تعاون، کار و رفاه . درباره همسان‌سازی حقوق و دستمزد بازنشستگان کشوری دیروز گفته: اجرای طرح همسان‌سازی حقوق و دستمزد نیازمند بودجه بسیار بالایی است، به همین دلیل به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد اجرای این طرح در بازه زمانی سه ساله را ارائه کرده‌ایم
جناب شریعتمداری نمی دانم برچه اساسی شما رفاه طلب رابعنوان وزیررفاه انتخاب کرده اند؟
دراین مدت کوتاه که برصدارت وزارت نشسته ایی چهارچوب قانون رابرای بازنشستگان که ذی حق بودن له ولورده کردید وباخودکامگی حق رابه حق دارنرساندید وپایه هرج ومرج وبی برنامگی بنانهادید وحق بازنشستگان رادرهیئت دولت هنگام پیشنهادوتصویب بودجه۹۸درهیئت حاکمه دولت نادیده گرفتید
قانون برنامه ششم دنبال وآنرا اجرایی نکردید وبه دست فراموشی سپردید وفرقه خودراحاکم و رونق بخشیدی ونجومی بگیرید وبدان که شماامروزدرنزد بازنشستگان مشروعیت ندارید.
بی‌شک می‌توانیم جناب شریعتمداری یکی ازوزرا دولت دوازدهم دانست که تاکنون ‌دستاوردی برای جامعه بازنشستگان نداشته هیچی؟ بلکه تلاش‌های پیشین را نیز برباد داده‌است.
همه بازنشستگان ایران به خاطر دارند که حل چند موضوع و مساله را هم دولت وهم نمایندگی مدعی حل آن‌ بودند. ازجمله اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری هرچند مناقشات افزایش واجرای قانون مدیریت خدمات کشوری همیشه بین دولت ومجلس وحتی مجمع تشخیص وراستش بین کل لایه های قدرت دست به دست شده ومیشود وگاهی هرکدام ژست ناجی بودن حل این مشکل البته فقط وعده های پوچ بالای منبری بیش نبوده . وبین این فرقه آن فرقه جابجا شده ومی شود.
جناب شریعتمداری قطعانه ازروی تفکربازه زمانی سه ساله همسانسازی محاسبه نکرده اید،آن رابامعده پروازسرخوشی که بااندیشیدن درست فاصله زیادی دارد محاسبه کردیدهنگامی که درجلسه هیئت دولت حضورفیزیکی داشتی ۲هزارمیلیاردریال برای همسانسازی تصویب کردید بی زبان وگنگ بودی بیان کنی بگویی همسانسازی نیازمند بودجه بسیاربالایست .حداقل آن رابه ۱۵هزارمیلیارد برسانی؟ توکه بهترازمامی دانی مجلس هیچوقت بدون پشتوانه مالی نمی تواندهمسانسازی دربازه زمانی ۳ساله عملی کنددولت است که باید منابع آن راتعیین کند نه مجلس .
یکی ازآن ۳سال ! سال آینده یعنی ۹۸است باید حداقل ۱۵هزارمیلیارد به همسانسازی اختصاص یابد تابراساس پیشنهاد جنابعالی همسانسازی درسال ۱۴۰۰اتفاق بیفتد.وآن هم براساس اختلاف روند افزایش بین شاغل وبازنشسته امکان پذیرنیست چرا؟ لطفا به این محاسبه افزایش شاغلینی که طی سال۹۶تا۹۸بازنشسته شده ومی شوند توجه کنیدمتوسط دریافتی بازنشستگان ۹۶حدود۲۷۰۰۰۰۰تومان۹۷حدود۳۷۵۰۰۰۰تومان بوده وسال۹۸حدود۴۸۵۰۰۰۰تومان خواهدبود .دربین این ۳سال اختلاف افزایش حدود۳۵درصداست حال محاسبه اختلاف باسال های قبل واویلاست واویلا،وااسفادریغ ازتفکر؟!.
جناب شریعتمداری درصورتیکه دراین مدت کوتاه بازنشستگان بجزبی انصافی بی مروتی گفتاردرمانی چیزدیگری ازتووتقی زاده مدیرعامل صندوق بازنشستگان ودیگرمدیرانت دریافت نکردند.
هنوز حرف آن پیربازنشسته که عصا بدست داشت( ودرتجمع ۱۶آذردرجلومجلس باقدخمیده خودشرکت کرده بود)فراموش نکرده ام که می گفت به کسی تکیه واعتمادکن که مثل این عصای دست باشه هزار بار زمین بخوره اما اجازه نمیده منی که بهش تکیه داده ام حتی یه بار هم زمین بخورم.
در شرایط کنونی بازنشستگان مدیر کارآمد ندارند؛ داشتن مدیر خوب اگر با همراهی و تدبیر کارگزاران همراه نباشد شکست قطعی است، ما به لطف سرمایه های اندوخته ی خود همه چیز در صندوق هاداریم و همه منابع در اختیار است و از این حیث مشکلی نیست .مشکل بازنشستگان بی عرضگی و بی مدیریتی از یک سو و اختلاس نجومی وبی تدبیری …… از سوی دیگر است. که کسی دراین مملکت هم درفکردرمانش نیست بایدخودبازنشستگان آن رادرمان کنندوبرای درمان آن بنانیست فرش قرمزجلوی پاهاپهن کنند؟راه سخت پرازصخره ناهمواراست. به عبارت دیگراگربسیاری ازبازنشستگان دراین وضعیت فعلی بمیرندآنقدرفشارروزگارامروزی راتحمل کرده اندکه دیگه فشارقبربراشون حکم ماساژوردارد.ختم کلام کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من.

 

 

علی امیری

ارسالی : نصراله خلیلی

برای مشاهده آخرین خبرهای فرهنگی بر روی موضوعات زیر کلیک کنید:

اخبار بازنشستگان

اخبار معلمان حق التدریسی

سرباز معلم
،صندوق ذخیره فرهنگیان

مقالات ارسالی برای واژه نیوز

مهمترین اخبار

کمپین حمایت از بازنشستگان

اخبار آموزش و پرورش

اختلاس های فرهنگی

اخبار اقتصادی و معیشتی فرهنگیان

اخبار بسیج فرهنگیان

اخبار دانشگاه فرهنگیان

پست های مرتبط

پیام بگذارید