الهی ، هیچ بازنشسته ای درشب عید شرمنده خانواده اش نباشد !!!؟

الهی ، هیچ بازنشسته ای درشب عید شرمنده خانواده اش نباشد !!!؟

 

 

انگیزه قوی واتحاد وانسجام درواقع سوخت حرکت صنفی وحق خواهی ما بازنشستگان درطول مسیر موفقیت هست .که مانع توقف ما درمسیر اجرا واصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری ورفع تبعیض می شود .

این انگیزه به ما این اطمینان را می دهد . که حتما تمام کارها با‌هماهنگی وبرامده از خرد جمعی ودور از منیت ؛ خودشیفتگی وانحصار طلبی و خود نمایی وسیاسی کاری وپرهیز از حمایت از جناح های مختلف شتاب مضاعفی به کاروان صنفی دهد .

ما فقط به یک اتحاد و انسجام قوی و بسیج همکانی با نمایش وعزم راسخ و اقتدار نیاز داریم .وهمدل ویکصدا با هم اندیشی همگانی ودوری از تکروی ومنیت … می توانیم با تشکیل گروههای حداقل ۵۰۰۰۰نفر برای تسکیل تجمعات و تحصن ها وهدف وبرنامه ریزی …که در این صورت برای حاکمیت شرایط اضطرار بوجود می آید خواب را برچشمان قانون گریزان وزیاده خواهان حرام کنیم و به یقیین به حقوق حقه خود خواهیم رسید .

این همه تعدد گروه بی ثمر با جدالها ومناقشات وصرف هزینه اینترنت و اختلاف سلائق برای چیست ؟

یک شهرآباد به از هزار روستای ویران است !!!؟

مسئولان اهداف صنفی بازنشستگان را جدی نگرفته اند ودر راستای تحقق طرح همترازی وهمسان سازی قدمهای مثبتی برنداشته اند با این وضع ۹ سال زمان لازم است تا حقوق یک بازنشسته به زمان عادی برگردد.

شرایط کشور آتش زیر خاکستر است .به همین جهت اگر مشارکت حداکثری در تجمعات و تحصن ها برقرار شود مسلما مسئولین احساس خطر کرده و چاره ای را خواهند اندیشید.

نوروز امسال را هم تعداد زیادی از خانواده ها به سختی سپری میکنند پدران ومادران شرمنده فرزندانشان ..اما ژنهای برتر در اروپا با خانواده هایشان ، شرط عقل نیست فرصتها وزمان را از دست بدهیم .

بازنشستگان سوگند به خدا در هیاهوی زندگی وزمان سی ساله دریافتم ،چه بسیار دویدن‌ها که فقط پاهایم را از من گرفت .در حالی که گویی ایستاده بودم …

چه بسیار غصه‌ها و کمبودهای مادی که فقط باعث سپیدی موهایم شد و خواب شبانه را از چشمانم ربود . در حالی که قصه‌ای کودکانه بیش نبود … چون من انسانم صاحب عقل ودرایت ……!!!

دریافتم ، کسی هست که اگر بخواهد “می‌شود”و اگر نخواهد “نمی‌شود” به همین سادگی …

کاش نه می‌دویدم و نه غصه می‌خوردم اما باید به دریچه قلب بازنشستگان نفوذ کرد . وقتی که شما بازنشستگان نباشید من هم تنهاترین اتفاقِ بی دلیلِ زمین اَم
سریعا کلیه گروههای صنفی بازنشستگان را درهم با توافق وچند جلسه ضروری ادغام کنید ودرقالب چند گروه بزرگ ونیرومند استانی با افزایش اعضائ ۵۰۰۰نفری تشکیل دهید .

اولین قدم کار گروهی قوی متشکل از همه مدیران گروه تشکیل دهید وسپس هر گروهی با توجه به موقعیت خود کار گروه ۱۵ نفره از افراد خبره ودرد اشنا و ماهر به مسائل اداری وقانونی تشکیل دهید .

ومسائل صنفی را با توجه به مصوب کردن در کار گروه وبهره از خرد جمعی پیگیری مستمر کنید .

حضور هیچ بازنشسته ای درگروهها اتفاقی نیست . همه مدیون همکاران بیمار وناتوان خود در گوشه بیمارستان هستیم شادی را واقعا تجربه نخواهی کرد بدونِ دانستن مفهوم ناراحتی. به خودتان اجازه بدهید هر دو را احساس کنید.

دﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ هیچکس ﺩﺭﺍﺯ نکن ما یک جمع ۲/۲۰۰/۰۰۰ نفری با خانواده هایمان یک جمع ۱۵۰۰۰۰۰۰ نفری هستیم .

قدرت خرد جمعی و همدلی وهم اندیشی را اندک نشمارید ارتعاش افکار شما کوه را به لرزه خواهدانداخت .ﺗﺎ ﻣﻨﺖ ﻫﯿﭻ ﺧﺎﻃﺮﻩ یﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ تان نگذرد .

عبوراز مشکلات صنفی بازنشستگان تنها مسافت یک فاصله نیست …! می توانید از روی نیمکتهای نشسته در بوستانها بلند شوید همه در گروهها بازنشستگان عضو شوید وشتاب بیشتری به کاروان حق خواهی وصنفی بازنشستگان دهید .

یاعلی مدد…..

✍نصراله خلیلی

 

Related posts

Leave a Comment