گزارش دیدارجمعی از بازنشستگان با جناب دکتر علی اکبر کریمی یکی از نمایندگان اراک

گزارش دیدارجمعی ازبازنشستگان باجناب دکترعلی اکبرکریمی یکی ازنمایندگان اراک

 

 

 

درجلسه مورخه ۲۳/۱۰/۹۷که باحضورآقایان مهندس مریخی فعال صنفی،قاسم پیرولی،محمودعقیلی رئیس کانون بازنشستگان استانداری وشهرداریها،اسماعیل عبدی رئیس کانونهای بازنشستگی وآقای مرتضی سورانه یکی ازاعضای شورای شهردرمحل دفترنمایندگان تشکیل شد،مواردزیرموردگفتگوقرارگرفت.که خلاصه ای ازموضوعات گفتگوبشرح زیرمیباشد:

بخشی ازسخنان حسین مریخی خطاب به دکترکریمی یکی ازنمایندگان محترم یازده سال دولت ها بی توجه به قانون عمل کرده اند و نمابندگان شاهد این بی قانونی بوده و کاری نکرده اند.

بیشترین ضربه متوجه بازنشستگان تابع قانون مدیریت شده و دریافتی ما را به یک سوم مبلغ واقعی کاهش داده ، شما به عنوان وکیل مردم چکار کرده اید ؟

چند سال است بازنشستگان برای احقاق حق خود به تمام دست اند کاران مراجعه و فقط گفتار درمانی شده اند و دریغ از یک اقدام مثبت .شکاف دریافتی بین جامعه روز به روز در حال افزایش بوده و حتی در جامعه حقوق بگیر که از یک قانون تبعیت می کنند اختلاف دریافتی نزدیک به ۲۷ برابر است که این در هیچ جای دنیا موضوعیتی ندارد .

ما سال آینده خوب می دانیم در مقابل نمایندگانی که به قشر بازنشسته کشوری و لشکری بی توجه بوده اند چطور تبلیغ منفی کنیم.

دو راهکار عمده که هیچگونه بار مالی اضافی بر بودجه پیشنهادی تحمیل نمی کند به نمایندگان و مسئولین اعلام شده که یکی در همین نامه تقدیمی است که با اصلاح بند الف تبصره ۱۲ شفق اعتبارات افزایش ۲۰ در صدی به صورت مساوی بین پرسنل شاغل و بازنشسته با دریافتی زیر ۶ میلیون تومان توزیع گردد بطوری که افزایش سنواتی فقط تا این مرز مجاز باشد که مشروح کامل آن در نامه است و در ارتباط با بودجه همسان سازی نیز سال قبل ما استحصال مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان را از محل بستن عوارض و تعرفه به مابه التفاوت قیمت و میزان تولید نفت و نرخ تسعیر ارز و عوارض بر کالاهای لوکس و خود رو های خارجی و دخانیات و نوشابه و … مطرح کردیم که گفتند نرخ تورم دو رقمی می شود و این خط قرمز سیاست اقتصادی است.

ولی دیدیم که در مقابل یکی دو در صد تکان خوردن نرخ تورم ایستادند در حالی که چند نفر سلطان ارز و سکه و … نرخ تورم را نزدیک به هفتاد در صد بالا بردند و فقط قشر آسیب پذیر جامعه بیشتر صدای خرد شدن استخوان هایشان شنیده شد .

در ضمن آقای دکتر کریمی شماره واتس آپ خود را برای اخذ این پیشنهادات دادند که به ایشان تحویل دهند.

آقایان عقیلی،پیرولی، سورانه و عبدی نیز در این جلسه به موارد زیر اشاره و مورد تاکید و یا انتقاد قرار دادند:

الف_پیشنهادحضوردرمجمع نمایندگان استان
ب_توضیح درموردسقف کل بودجه پیشنهادی دولت درلایحه تقدیمی به مجلس
ج_انتقادازعدم توجه دفترنمایندگان به درخواست ملاقات روسای کانونها
د_گلایه ازعدم دعوت شورای بازنشستگان استان بواسطه سازمان بازنشستگی

درپایان دکترکریمی ضمن توضیح درموردموضوعات مطرح شده بااشاره به عدم همکاری دولت دربرخی ازموارد،متذکرگردیدنددراین راستاتلاش خودرابکارگرفته ،مواردمکتوب درپیشنهادات مورداشاره رانیزجهت مطالعه وبررسی تحویل گرفتند.

 

 

تهیه وتنظیم گزارش: قاسم پیرولی
ارسالی: نصراله خلیلی

Related posts

Leave a Comment