من یک بازنشسته ساکتم. سکوتم از رضایت نیست !!!

من یک بازنشسته ساکتم. سکوتم از رضایت نیست !!!

 

 

 

به نام خدای سمیع و بصیر
خطاپوش بخشنده بی نظیر
خداوند توشاهد باش !!!
سکوتم از رضایت نیست، بلکه از قصور وبی انصافی بی‌حد مسئولان ساکتم کرده است.در برابر این درجه از وقاحت، جز سکوت چاره‌ای نیست.پس از ۳۲ سال خدمت، بازنشسته شده‌ام.
اکنون و در آستانه ۶۰ سالگی مجبورم برای آنکه خانواده‌ام گرسنه نمانند، از ساعت ۶ صبح تا ۸ شب با ماشین کار کنم.
کار کردن، عار نبوده و نیست، اما به بیگاری کشیده شدن بازنشستگان، آن هم در زمان نیازشان به آرامش، برای مسئولان مایه شرمسلریست .
آنها که حقوق‌های نجومی می‌گیرند و از بیت المال ارتزاق می‌کنند، نمی‌توانند حال بازنشسته‌ای را که شرمنده اهل و عیال است و با سیلی صورتش را سرخ نگه می‌دارد، بفهمند.
این روزها بسیاری از نمایندگان و مجلس نشینان و مسئولان بر طبل حمایت از مردم به ویژه بازنشستگان می کوبند ولی این نواختن همان آوای دهل است که به شنیدن از دور می ارزد.
کاش به جای این همه گفتاردرمانی ، یک جو کردار داشتیم که همیشه گفته اند و همیشه شنیده ایم… دوصد گفته چون نیم کردار نیست…
هرازچند گاهی نماینده ای باسخنرانی درمانی در خصوص بازنشستگان گویی میخواهند مشکل موجود راحل نمایند اما با موانع تکراری که هیچ مصداقی با حقایق موجود ندارد روبرو میباشند،اما انچه این حقیر از دلسوزی های انان برداشت کرده ام،اینان ابتدا فرار به جلورا بجای حل مشگل انتخاب کرده اند دوم یک نوع اینده نگری وتنها برای منافع خود در اینده انتخابات را جهت رای اختصاصی بازنشستگان به خود را مد نظر دارند،اگر حافظه مان رامرور کنیم این تکرار ومکررات دردناک را در کل صفحات و بایگانی حافظه مان بخوبی می بینیم، براستی چند سال دیگر از عمر تک تک ما باقیست؟ وباید باز همین اش وکاسه البته خالی را مرور کنیم وکنند؟کوتاه سخن مسئولین روزمرگی وزمان خریدن را برای ما از قبل در نظر گرفته اندتا با این روش……… به انچه میخواهند باکمترین هزینه دست یابند وبه قولی از نظر اقایان بازنشسته کیلویی چند؟؟سپاسگزارم

مطالب از کمپین حمایت از بازنشستگان ودرد دل و شکتین آنها از روزگار نامهربان ……!!!

 

 

متاسفم
نصراله خلیلی

Related posts

Leave a Comment