رفتن از جنس ماندگار ماندن ایو الله ..!

رفتن از جنس ماندگار ماندن ایو الله ..!

 

 

 

در هفته ای که پشت سرگذاشتیم ، وزیر محترم بهداشت و درمان جناب دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی با مَنشی مقتدرانه و عزتمندانه از حوزه وزارت کنار رفت و در حقیقت بخاطرِ دفاع مردانه از پرسنلِ زیرمجموعه و بازنشستگان با این کار جای خود را در دل همه افراد بهداشت ماناتر نمود و زینتِ یادها و خاطر بازنشستگان حوزه تحت نظارت خود گردید !
پشت سرش حرف و حدیث درباب ثروتمند بودن و یا ادبیات سخیف داشتنِ با مردم کم نبود و اینجانب هم از روحیه و منش او در تعامل با دیگران خرده گیری کرده بودم و در یکی یا دوپست متذکر شده بودم ولی هرچه بود نمیدانم چرا این استعفا بر ابهت او افزود و قدرش را در قلوب و اذهان دوچندان کرد ؛ میدانید چرا !
ثابت کرد او سِمت را که به او حال ندهد خوار میکند و کنار میزند !
ثابت کرد که همان پرسنلی را که گاهی با ادبیات خوب مورد خطاب قرار نداده بود ولی در عوض در شرایط خطیر جانب آنها را میگیرد و به میز و منصب باج نمیدهد !
او رسما با صراحت به میدان آمد و برای وزرایی که با حداقلِ کاریزمایی هستند فرهنگ سازی کرد و الگوی تغییر نگرش داد !
با صراحت اعلام نمود که برای بانک های خصوصی و موسسات دارای فعالیت فاسد ؛ پول از جیب مردم و آنهم تا میزان ۳۵۰۰۰ میلیارد تومان داده میشود و جورِ یک عده رباخوار کشیده میشود که سرمایه گذارانِ موسسات هستند ولی برای سلامت مردم ، این میزان اهمیت قائل نمیشوند !
از این نمایش هم بگذریم که در سکانس سیاسی دیگر این آزاد مرد مورد طعنه دو برادر قرار میگیرد که یکی نماینده مجلس است و این اقدامِ وزیر را فرار از استیضاح و فرار بجلو نام می نهد و دومی میگوید : منم میتوانم دستمال از جیب بیرون بیاورم و کنار بازنشستگانِ عزیز اشک بریزم ولی این کار چاره اساسی نیست و بالبخند فریبنده همیشگی میگوید مگر ما بین بازنشستگانِ عزیز فرق میگذاریم ؟ هدفِ دو برادر این است تا او را بدهکار کنند !
من از ایشان سوال میکنم که بین بازنشستگان واقعا تبعیض نیست ؟
آیا کارشناس شیمی در وزارت نفت و آموزش و پرورش چه در زمان اشتغال و چه زمان بازنشستگی حقوقِ یکسان دریافت میکنند و یا تبعیض فاحش میباشد ؟
تفاوت دریافت افراد هم مدرک بازنشسته در وزارتخانه های دیگر را چه میگویید !
آیا اشک بازنشستگان آموزش و پرورش را جاری نکرده اید !
بهر صورت خبر ندارید که برنده این دوئل دکتر هاشمی است و این ناز کردن از هزاران تمسخر نخ نمای نمایشی شما دو برادر ، بیشتر بها دارد !
انصافا ثروتش حلالش باشه که برای رئیس جمهور و معاونین و مجلسیان مردانه ناز کرد !
او دیوار چینی که دور بودجه ایستاده و یا چمبره زده بخوبی می شناسد و به طعنه و تمسخر آن فرد بی اعتناست و در عوض سوتی دادن آنها را در تامین ۳۵۰۰۰ میلیارد تومان بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری فاسد به رخ میکشد !
جناب دکتر هاشمی ایوالله !
این جانب که یک بازنشسته از مجموعه آموزش و پرورش هستم و قریب به ۱۲ سال خیل کثیری ، منتظر اجرای قانون مدیریت هستیم و آمار ما با لشکری ها ۲۴۰۰۰۰۰نفر میشود ؛ لذا به شما و عشقی که به پرسنل زیر مجموعه ات داری و‌ آن را نشان دادی تحسین میکنم و تقاضای ما فرهنگیان بازنشسته و کارمندان بازنشسته شبکه بهداشت و تامین اجتماعی از شما این است که سرمشقی از این جنس درسِ عشق به جناب دکتر شریعتمداری بخاطر اجرای قانون مدیریت و خدمات کشوری حتما توصیه فرمایید و به ایشان پیشنهاد نمایید که آرزوی ما بازنشستگان : یک وزیر ، با شخصیتِ پویا ، پیگیر ، کاریزماتیک و بی علاقه به میز و منصب است !
وزرای محترم !
ارجح این است که ملاک را تامین خواسته های پرسنل حوزه کاری خود قرار دهید و بخاطر این مطلب از میز بگذرید تا به اکسیر ماندگاری دست یابید !

به امید تصویب هرچه سریعتر ق م خ ک مطابق با خواسته های بازنشستگان که حق جز این نیست و اجرای آن در بازه زمانی دوساله باقیمانده عمر ریاست جمهوری جناب دکتر روحانی..!

 

 

محسن میرزایی
ارسالی : نصراله خلیلی

برای مشاهده آخرین خبرهای فرهنگی بر روی موضوعات زیر کلیک کنید:

اخبار بازنشستگان

اخبار معلمان حق التدریسی

سرباز معلم
،صندوق ذخیره فرهنگیان

مقالات ارسالی برای واژه نیوز

مهمترین اخبار

کمپین حمایت از بازنشستگان

اخبار آموزش و پرورش

اختلاس های فرهنگی

اخبار اقتصادی و معیشتی فرهنگیان

اخبار بسیج فرهنگیان

اخبار دانشگاه فرهنگیان

Related posts

Leave a Comment