حداقل “نمره” برای کسب انتخاب رشته های پایه های تحصیلی !!!!

حداقل “نمره” برای کسب انتخاب رشته های پایه های تحصیلی !!!!

 

 

 

انتخاب رشته نهم
ورود به هریک از شاخه ها و رشته های تحصیلی نیازمند کسب حداقل نمرات دروس تخصصی پایانی نوبت دوم (نمره خرداد یا همان نمره برگه خردادماه) مربوط به آن رشته می باشد. به عبارت دیگر در صورت عدم کسب حداقل میانگین دروس تخصصی در سه پایه هفتم، هشتم و نهم (هفتم و هشتم با ضریب ۱ و نهم با ضریب ۳) برای رشته ها ، سایر عوامل و ملاک های هدایت تحصیلی آن دانش آموز در تنظیم نمون برگ هدایت تحصیلی بی اثر خواهد بود و اولین شرط کسب رشته به دست آوردن حداقل نمره است.
توضیح: یعنی اگر دانش آموز میانگین لازم دروس اعلام شده زیر را کسب نکند بقیه امتیازها( ۱۰ امتیاز نظر دانش آموز- ۳۰ امتیاز آزمون مشاوره ای – ۱۰ امتیاز نظر دبیر- ۵ امتیاز نظر والدین – ۱۰ امتیاز نظر مشاور و ۳۵ امتیاز عملکرد تحصیلی) حتی در صورت امتیاز بالا بی اثر خواهد بود و در فرم هدایت تحصیلی ۶ و ۷ هاشور _ به معنای عدم کسب رشته _ زده می شود.

ورود به رشته ریاضی
” میانگین نمرات پایه هفتم، هشتم و نهم دانش آموز ”
الف ) درس ریاضی ۱۴
ب ) درس علوم ۱۳

 

ورود به رشته علوم تجربی
درس ریاضی ۱۳
درس علوم ۱۴

ورود به رشته علوم انسانی
درس زبان و ادبیات فارسی ۱۴
درس مطالعات اجتماعی ۱۳
درس عربی ۱۲

ورود به فنی حرفه ای( صنعت و هنر)
درس ریاضی و علوم ۱۰
درس فناوری و هنر ۱۲

ورود به فنی و حرفه ای (خدمات)
درس ریاضی ۱۰
درس فناوری و هنر ۱۲

 

ورود به فنی و حرفه ای( کشاورزی)
درس علوم ۱۰
درس فناوری و هنر ۱۲

 

ورود به کارو دانش (صنعت)
درس ریاضی و هنر ۱۰
درس فناوری ۱۲

ورود به کارودانش( خدمات و هنر)
درس ریاضی ۱۰
درس فناوری و هنر ۱۲

ورود به کارودانش ( کشاورزی)
درس علوم و هنر ۱۰
درس فناوری ۱۲

مثال: اگر دانش آموزی میانگین نمره ریاضی ۱۳ شود رشته علوم ریاضی را کسب نکرده است.

یادآوری:
تأثیر تمامی نمرات متوسطه دوره اول دانش آموز با ضرایب اختصاصی هر یک از آنها در زمینه ها و رشته های تحصیلی بر اساس نمرات پایانی نوبت دوم (خردادماه) پایه های هفتم، هشتم و نهم صورت می گیرد و در سیستم ثبت می شود.
کسب این نمرات به معنای صلاحیت ورود به رشته نیست، بلکه به معنای کسب رشته و جز رشته های انتخابی شماست.
با ذکر منبع به دوستان یا دانش آموزان خود اطلاع رسانی کنید.

 

” نحوه محاسبه ” حداقل نمره کسب رشته ها

انتخاب رشته نهم
حداقل نمره در قسمت قبلی نوشته شده است و نحوه محاسبه نمره بدین صورت خواهد بود:
نمره پایه هفتم با ضریب ۱
نمره پایه هشتم با ضریب ۱
نمره پایه نهم با ضریب ۳

یادآوری:
نمره پایانی خرداد ماه ( نمره برگه امتحانی) ملاک خواهد بود و نمرات مستمر و پایانی اول و مستمر دوم محاسبه نمی شود.
مثال: اگر دانش آموزی نمرات زیر را در درس ریاضی بدست بیاورد نمره ملاک انتخاب رشته چند خواهد بود؟
سال هفتم ۱۶
سال هشتم ۱۴
سال نهم ۱۰

محاسبه:
سال هفتم ضربدر ۱
سال هشتم ضربدر ۱
سال نهم ضربدر ۳
و نمره ۱۶ و ۱۴ و ۳۰ جمع می شوند و بر ضریب ۵ تقسیم خواهد شد که نمره ۱۲ بدست می آید.

 

 

نصراله خلیلی فرهنگی بازنشسته – تهران

برای مشاهده آخرین خبرهای فرهنگی بر روی موضوعات زیر کلیک کنید:

اخبار بازنشستگان

اخبار معلمان حق التدریسی

سرباز معلم
،صندوق ذخیره فرهنگیان

مقالات ارسالی برای واژه نیوز

مهمترین اخبار

کمپین حمایت از بازنشستگان

اخبار آموزش و پرورش

اختلاس های فرهنگی

اخبار اقتصادی و معیشتی فرهنگیان

اخبار بسیج فرهنگیان

اخبار دانشگاه فرهنگیان

Related posts

Leave a Comment