تکلیف نامعلوم بازنشستگان ، باتورم۷۰ درصدی ؟ تبعیض وعدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری !!!؟

تکلیف نامعلوم بازنشستگان ، باتورم۷۰ درصدی ؟ تبعیض وعدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری !!!؟

 

 

 

نماینده ملایر در مجلس: برای افزایش اعتبار همسان سازی حقوق بازنشستگان رایزنی ها با کمیسیون تلفیق آغاز شده است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی گفت: ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح همسان سازی و حمایت از حقوق بازنشستگان کشور در لایحه بودجه ۹۸ اختصاص یافت.

محمد کاظمی در نشست مشترک روسای کانون های بازنشستگی استان همدان افزود: افزایش این رقم طبق اعلام نیاز صندوق بازنشستگی کشوری به ۱۵۰ هزار میلیارد ریال غیرممکن است، اما تلاش می کنیم تا بتوانیم برای افزایش این رقم در مجلس کاری انجام دهیم.

وی اظهار داشت: تا حد امکان تلاش می کنیم برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در حد معقول دست کم برای حقوق های زیر ۲۰ میلیون ریال گامی برداریم و اقدامی اثرگذار انجام دهیم.

نائب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم با بیان اینکه بودجه ۹۸ متناسب با شرایط تحریم بسته شده است، افزود: طرح همسان سازی و حمایت از حقوق بازنشستگان از سوی مجلس مطرح شد و همواره در بودجه نگاهمان به بازنشستگان بوده است.

کاظمی یادآور شد: اینکه طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان از سوی مجلس شورای اسلامی مطرح و به دنبال اجرای آن است و دغدغه ای برای دولت شده است، شروع بسیار خوبی است.

وی با بیان اینکه برای حل مشکلات بازنشستگان با جدیت در تلاش هستیم گفت: برای افزایش اعتبار طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه ۹۸ با مجمع نمایندگان استان و کمیسیون های تلفیق و بودجه رایزنی هایی انجام می دهیم.
حال طرح چندسوال ازاین نماینده محترم:

اختلاف اعتباردرخواستی ازسوی صندوق بازنشستگی واعتبارتخصیص یافته ۱۳۰هزارمیلیاردریال است.این اختلاف فاحش چه توجیه منطقی ومناسبی دارد؟

اعتبارتخصیصی(۲۰هزارمیلیاردریال)چگونه درمقوله همسان سازی میگنجد،تحت چه شرایطی میتوان آن راصورت اجرائی بخشیدتاازمفهومی قابل درک وتوجیه محکمه پسندی برخوردارشود؟

حقوق کدام گروه ویاچند درصدازبازنشستگان قراراست همسان شود؟

آیاشرایط تحریمهای مورداشاره،درتخصیص اعتباردرهمه ردیفهای بودجه ودرسایربخشهانیزمدنظرقرارگرفته و اعمال شده ویافقط آثارسوءتحریمهامتوجه حقوق پایمال شده بازنشستگان گردیده است؟

اشاره شده که درتصویب بودجه همواره نگاه نمایندگان محترم به بازنشستگان بوده است.آیانمایندگان وکمیسیونهای تلفیق وبودجه توضیح خواهنددادکه بازنشستگان ازچه منظری دیده شده اند؟

آیا فقط دغدغه معیشت بازنشستگان دغدغه دولت است ودولت دراجرای سایرامورازآرامش کامل برخورداراست؟

اشاره شده به تلاش نمایندگان جهت افزایش اعتبارطرح به اصطلاح همسان سازی حقوق بازنشستگان.

آیابیش ازدومیلیون بازنشسته شایسته توضیح نمایندگان درزمینه موضوع مورداشاره هستندوشرح تلاشهای موردادعاراازطریق رسانه هاونشریات به سمع ونظربازنشستگان خواهندرساند؟

آیا۲۰درصدافزایش حقوق موردنظرسازمان برنامه وبودجه عمدتابازنشستگانی راشامل میشودکه کمتراز۲۰ میلیون ریال حقوق میگیرند؟

تکلیف بازنشستگان باتورم۷۰ درصدی ،تبعیض وعدم اجرای ق م خ ک چیست؟

 

 

قاسم پیرولی

ارسالی : نصراله خلیلی

Related posts

Leave a Comment