تشریح و پیشنهاد اصلاحی بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۹۸

تشریح و پیشنهاد اصلاحی بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۹۸

 

 

 

 

حقوق کلیه کارکنان شاغل دولت اعم از کارکنان لشکری ، کشوری ، قضات و اعضای هیات علمی در سال۹۸ بر اساس سقف اعتبارات تعیین شده پرسنلی که شامل حقوق ثابت و فوق العادهای مستمر مشمول کسور بازنشستگی می باشد با احتساب ۲۰ درصد افزایش میانگین بصورت مساوی بین گروههای هدف مورد اشاره با محدودیت هرگونه افزایش حقوق و فوق العاده های مستمر بیش از ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در ماه تقسیم و تعیین می شود و اعمال هرگونه افزایش سنواتی فقط تا این مرز مجاز خواهد بود و هیچکدام از کارکنان دولت از این امر مستثنی نخواهند بود.

ضریب ریالی در سال ۹۸ برای اعمال مواد مندرج در فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری که مشمول کسور بازنشستگی نمی شوند و همچنین ماده ۷۵ این قانون ۲۱۵۷ ریال و در خصوص اعضای هیات علمی و قضات ۳۰۷۱۲ ریال تعیین می گردد.

حداقل حقوق و مزایای مستمر سال ۹۸ مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بر اساس ماده ۷۶ این قانون ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال و حداکثر آن هفت برابر این رقم تعیین می شود.
افزایش سنواتی حقوق سال ۹۸ کلیه مشترکین صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری نیز با اعمال محدودیت افزایش تا مرز ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در ماه عینا به روش کارکنان شاغل دولت توزیع و تعیین می گردد.

ارقام افزایش ناشی از بند ج این تبصره در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری در ردیف جداگانه ای در احکام حقوقی بازنشستگان مورد اشاره منظور و اعمال خواهد شد.

 

جمع کثیری از بازنشستگان کشوری – نصراله خلیلی

برای مشاهده آخرین خبرهای فرهنگی بر روی موضوعات زیر کلیک کنید:

اخبار بازنشستگان

اخبار معلمان حق التدریسی

سرباز معلم
،صندوق ذخیره فرهنگیان

مقالات ارسالی برای واژه نیوز

مهمترین اخبار

کمپین حمایت از بازنشستگان

اخبار آموزش و پرورش

اختلاس های فرهنگی

اخبار اقتصادی و معیشتی فرهنگیان

اخبار بسیج فرهنگیان

اخبار دانشگاه فرهنگیان

Related posts

Leave a Comment