بازنشستگان در ۱۱ سال گذشته از دولتمردان چه می خواهند؟!

بازنشستگان در ۱۱ سال گذشته از دولتمردان چه می خواهند؟!

 

 

 

آقایان مسئولین:
آیا می دانید ، رفتار دولت ‌ها بشدت روی شکل‌ گیری اخلاق در جامعه تأثیر گذار بوده و به ‌سادگی می‌تواند مرزهای اخلاق را جا به‌ جا کند. بنابر این قانونگذار باید در وضع قوانین ، قوه مجریه در اجرا و سیستم قضایی در قضاوت، منافع لایه ‌ها و طبقات اجتماعی مختلف را مورد نظر قرار دهد تا احساس مورد ظلم واقع شدن در میان هیچ کدام از اقشار جامعه احساس نشود ، با این کار اخلاق‌ مداری در جامعه پر رنگ می‌شود؛ اما در صورتی که الگوهای رفتاری حاکمیت به شکلی باشد که مردم احساس ظلم کنند، مردم خود را محق به نادیده گرفتن هنجارهای اخلاقی خواهند دانست و ریاکاری در جامعه پر رنگ شده و بعد از یک دوره زمانی از اخلاق تنها نامی باقی می‌ماند.
براستی بازنشستگان در ۱۱ سال گذشته از دولتمردان چه می خواهند؟!
درخواستی برای رسیدن به خط فقر
تنها «خواست» و انتظار «بازنشستگان» از دولتمردان و نمایندگان مجلسی است که چندین برابر دریافتی آنان حقوق و مزایا می گیرند، همسان سازی حقوق، و افزایش عادلانه دریافتی‌ها فقط برای «خروج از زیر خط فقر و فلاکت» است، و آیا این برای یک بازنشسته که دیگر توان و فرصت از نو شروع کردن ندارد، درخواست زیادی است؟!
آقایان فکر نمی کنید پایمال نمودن حق قانونی بازنشستگان کشور که تمام زندگی و جوانی اشان را صادقانه در راه خدمت به کشور خود صرف نموده اند ، خواسته زیادی نیست. ادعایی نداریم فقط انتظارمان از شما این است اجازه ندهید کارمندان دولت که امروز در این آب و خاک صادقانه به انجام وظیفه مشغول اند با مشاهده وضعیت فجیع زندگی بازنشستگان در سنین میانسالی و سالخوردگی از خدمت صادقانه در دستگاه های اجرایی که در آن به انجام وظیفه مشغول هستند نادم و پشیمان باشند و اخلاق را زیر پای گذارند.

 

محمد آقائی ارسالی : نصراله خلیلی

Related posts

Leave a Comment