امتیاز فوق العاده ایثارگری عطف به ما سبق نمی شود

امتیاز فوق العاده ایثارگری عطف به ما سبق نمی شود

 

 

 

معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح با پیشنهاد کانون بازنشستگان ناجا مبنی بر عطف ماسبق شدن امتیاز فوق العاده ایثارگری قبل ۹۶/۱/۱ با توجه به بارمالی آن موافقت نکرد.
معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح طی نامه ای در خصوص امتیازات طرح امام حسن مجتبی(ع) اعلام کرد: در این خصوص جلسه¬ای در تاریخ ۹۷/۹/۲۵ برگزار و پس از تبیین موضوع و ارائه نقطه نظرات کارشناسی اعضاء جلسه، پیشنهاد ناجا در خصوص پرداخت فوق العاده ایثارگری برای مدت کمتر از یکسال و همچنین بین سال های مشخص شده در جدول، قرار شد در محاسبه جدید حداقل سه ماه ملاک و پس از طرح در کمیسیون تلفیق در صورت تصویب اجراء گردد.
براساس مصوبات دیگر این جلسه:
۱) پیشنهاد کانون بازنشستگان ناجا مبنی بر عطف ماسبق شدن امتیاز فوق العاده ایثارگری قبل ۹۶/۰۱/۰۱ با توجه به بارمالی آن مورد موافقت قرار نگرفت.
۲) پیشنهاد تلفیقی مدت حضور در مناطق مرزی، جنگی و امنیتی برای معافیت فرزندان، موکول به بررسی کارشناسی و تهیه ابلاغیه از طرف اداره سرمایه انسانی سرباز بوده که متعاقباً اعلام خواهد شد.
۳) پیشنهاد جایگزینی برخی از امتیازها بجای ارشدیت، مورد موافقت اعضاء قرار نگرفت و ناجا باید این موضوع را در تعامل با معاونت طرح و برنامه و بودجه ستاد کل ن.م مدیریت نماید.
۴) پیشنهاد حذف، رفع تنبیهات انضباطی نیز مورد موافقت قرار نگرفت.

 

 

ارسالی : نصراله خلیلی

Related posts

Leave a Comment