سه روز ماندگار در آذر 97 در خاطرها وتاریخ خواهد ماند !!!؟

سه روز ماندگار در آذر 97 در خاطرها وتاریخ خواهد ماند !!!؟

 

 

 

 

درحالی که لحظه به لحظه بر شدت باران افزوده می شد ،انتظار می‌رفت ازتعداد تجمع کنندگان کمتر شود اما جمعیت بیشتر وبیشتر می شد وبارش باران نتوانست بر عظم واراده قوی بازنشستگان خللی وارد آورد ونتیجه آن شد که همه دیدیم ودر رسانه های خبری وفضای مجازی حکایت ازحضور جمعیت زیاد بازنشستگان بود ،چرا که روز بروز فشار های اقتصادی بر قشر بازنشسته زیادتر می‌شود و دیگر وقت ملاحظه کاری نیست وبرای بهبود معیشت همه به میدان مطالبه گری وارد میشوند ودیدیم که در روز ۲۷آذر همزمان با تهران بازنشستگان کشوری در مشهد دست به اعتراض زدند و توانستند توجه مسئولان را در توجه به مطالبات صنفی خود جلب نمایند ،گیلان وکرمانشاه‌وابهر هم حق جویان وحق طلبان بازنشسته به میدان آمدند وبا صدای رسا و هماهنگ روز چهارشنبه ۲۸آذر راهم به روز قبل وصل کردند ونشان دادند بازنشستگان در هرجا که باشند صحنه مبارزات صنفی را به معرض نمایش ودید خواهند گذاشت درآخرین روز ۲۹آذرپنجشنبه مثل بقیه پنجشنبه ها دیگر در اصفهان ویزد نبودبلکه صدای لرزان اما باصلابت بازنشستگان در خیابانها شنیده می شد که فریاد فریاد از اینهمه بیداد ….
آری سه روز ماندگار در خاطره ها خواهد ماند ،وای بر مسئولان ودست اندرکارانی که این غرش شیران را نشنیده باشند وتازمان دارند اولویت برنامه های خودرا به بازنشستگان اختصاص ندهند ،اگر بزودی شاهد اعلام دولت ومجلس مبنی بر تغییرات اساسی وضعیت بازنشستگان بدانگونه که بارها اعلام کرده اند، نباشیم هشدار می‌دهیم که این آخرین فرصت برای جبران اشتباهات وعملکرد غلط شمادرگذشته می‌باشد ،مطمئن باشید بزودی شاهد تجمعات بیشتر وگسترده تر در سطح ایران خواهید بود و برای آخرین هشدار به گوشه‌های کر وناشنوای شما در دهه اول دیماه تجمعاتی در نقاط مختلف ایران بر پا میکنیم که بدانید :
تا حق خود نگیریم از پای نمی نشینیم

 

 

سخن بازنشستگان کشوری

Related posts

Leave a Comment