به توحاصلی ندارد ، غم روزگار گفتن !!!؟

به توحاصلی ندارد ، غم روزگار گفتن

 

سخنی با جناب دکتر نوبخت :
جناب دکتر محمد با قرنوبخت از قدیم گفته اند سیر غم گرسنه را ندارد ، سواره غم پیاده را ؟ مرفهین بیدرد هیچ غمی از بازنشستگان !!!زجر اقتصادی بازنشستگان ، نتیجه بی توجهی دولتهای گذشته وقصور وبی انصافی مسئولان سازمان برنامه بودجه در عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 تاکنون و دریای تبعیض در همترازی حقوق بازنشستگان یوده است . که شما یکی از مسببین این قصور هستید .
در یخش دوم ) سخن بازنشستگان کشوری وعدم رضایت آنان را از عدم رضایت عملکرد سازمان برنامه بودجه و قانون تبعیض و ستم بی حد ومرزیر بازنشستگان را می خوانید :
وجدانهای بیدار ، کار گزاران نظام اسلامی ، جناب آقای دکتر شریعتمداری وزیر محترم رفاه و جناب آقای تقی زاده رئیس صندوق بازنشستگی کشوری !!!؟
سلام واحترام :
من بازنشسته ، امروز دراین کشور با هزاران دغدغه معیشتی و تراژدی اندوه زندگی می‌کنم.ولی شما بی خبرید ؟ .. و پیامی روشن دارم از برای تاریخ‌ نگاران.
قلمت بشکند تاریخ؛ اگر ننویسی که برخی متعصب کور دل سالهاست از وحشت دوزخ و غریو ناشنیده ‌آن و طمع لذائذ بهشت نادیده‌، زندگی را برای مردم و بازنشستگان جهنم کردند…
قلمت بشکند تاریخ؛ اگر ننویسی برخی سوار بر جهل جماعت زود باور، به اسم دفاع از حقوق مستمندان و احقاق حق مستضعفان، و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 مجلس شورای اسلامی بعد از 11 سال ، عده ای از مزایای آن بهره مند وعده کثیری از بازنشستگان از مزایای آن بی نصیب وبی بهره !!؟ فقط با وعده های غیر عملی سرگر مشان کردند ؟ این تبعیض گران وقانون گریزان برای خود زندگی های اشرافی و همسایگان فراهم کردند.و بازنشستگان را از ابتدایی ترین حق زندگی محروم کردند .اینها تشنگان قدرتند نه شیفتگان خدمت ؟
قلمت بشکند تاریخ؛ اگر ننویسی که در سایه چاپلوسان، متملقان و طغیانگران ؛ مقامات و مسئولان کشور از ریز و درشت برای چپاول و خیانت چگونه از لباس خدمت و عشق به دین و کشور هم تعریف و تمجید می‌کنند.
قلمت بشکند تاریخ؛ اگر ننویسی همه اگاهند که جوان بیکار امروز به تلخی، درد بی‌درمان؛ گدا و فقیر پیر فردا است‌.
قلمت بشکند تاریخ ، اگر ننویسی که با شمشیر قانون هر لحظه فرشته عدالت را به قتلگاه اجرای احکام می‌برند. تا شاهد گردن زدن حق مظلومان باشند‌. صداقت نخستین فصل کتاب انسانیت است که لازمه حق وعدالت در امور کشور است که تاکنون از شما تصمیم گیران مشاهده نگردیده است . .
با کدام محاسیات علم ومنطق بر گرفته از چهار عمل ریاضی مبلغ 31000میلیارد تومان برای همترازی حقوق بازنشستگان “” همسان “” با شاغلین همردیف را با 2000میلیارد در نظر گرفتید .آیا با این تورم افسار گسیخته و گرانی وتغییر ناگهانی قیمتها باید تا 15 سال دیگر ، تحمل مشقت و دغدغه های معیشتی را با قامت خمیده وصورت تکیده خود زیر بار بی عدالتی وتبعیض در نظام بیمار پرداختها متحمل شویم . تا انتظار همترازی بسر آید .
واقعا جای بسی تاسف و تاثر است که مقامات حتی در سن پیری بخاطر پُست و مقام و جیفه دنیوی وزراندوزی سخن کذب بگویند.
اگر بازنشستگان مظلوم را به بازی گرفتید به خدا واگذارتان می کنیم و اگر در کلامتان صادق بودید و بودجه همترازی به مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان را درخواست کردید. مکاتبات خود را منتشر فرمایید تا صداقت شما ثابت شود.آیا نظر وعقیده بیش از 2400000بازنشسته کشوری برای شما اهمیت ندارد ؟
اگر دولت و برنامه و بودجه قول تامین این بودجه را داده بودند و حال خلف وعده کرده اند بخاطر حق مظلوم ترین و نجیب ترین قشر جامعه (بازنشستگان) از مقام خود استعفا دهید. چون توان دفاع از کسانی را مسئولیت تامین معیشت آنان را بر اساس قانون بر عهده گرفته اید ندارید و چنانچه ادعا می کنید برای دفاع از حق ما مسئولیت را پذیرفته اید.
با ما همراه شوید و از ما حمایت کنید تا بتوانیم حق قانونی خود را بدست آوریم
ما بازنشستگان صادقانه سخن شما را باور کردیم اما امروز متوجه شدیم که جفای شما بیشتر بود چون علاوه بر تضییع حق ،اعتمادمان به خود را نیز به علت خلف وعده بر باد دادید.
امسال سازمان برنامه و بودجه مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی بازنشستگان تخصیص داده است که این مبلغ تحت هیچ عنوان پاسخگوی مطالبات بحق و قانونی ما نیست مطمئن باشید که ما تحت هیچ عنوان تا بدست آوردن حق قانونی امان از پای نخواهیم نشست و تمام راه های قانونی را طی خواهیم کرد. بهتر است من بعد با ما صادق باشید‌ و این کلام گهر بار مولای متقیان را همیشه نصب العین اعمال و کردار خود قرار دهید:
راستی را برگزین ، هر چند به زیانت باشد در برابر دروغی که به تو سود رساند.

 

 

سخن بازنشستگان کشوری ایران زمین ……. داریوش سورانی ارسالی : نصراله خلیلی

برای مشاهده آخرین خبرهای فرهنگی بر روی موضوعات زیر کلیک کنید:

اخبار بازنشستگان

اخبار معلمان حق التدریسی

سرباز معلم
،صندوق ذخیره فرهنگیان

مقالات ارسالی برای واژه نیوز

مهمترین اخبار

کمپین حمایت از بازنشستگان

اخبار آموزش و پرورش

اختلاس های فرهنگی

اخبار اقتصادی و معیشتی فرهنگیان

اخبار بسیج فرهنگیان

اخبار دانشگاه فرهنگیان

Related posts

Leave a Comment