بازنشستگان ، تبعیض در قوانین ، خودکامگی وقانون گریزی کار گزاران را نمی پذیرند !!! دولت هیچ تغییری در مطالبات بازنشستگان ایجاد نکرده است .

بازنشستگان ، تبعیض در قوانین ، خودکامگی وقانون گریزی کار گزاران را نمی پذیرند !!!

 

 

 

دولت هیچ تغییری در مطالبات بازنشستگان ایجاد نکرده است .
با درود به بازنشستگان عزیز کشور
باتوجه به اظهارات مبهم و موهوم رئیس دفتر ریاست جمهور در پایان جلسه دیروز هیات دولت ، آنچه مسلم و استنباط میگردد ، همچنان دولت هیچ تغییری در مطالبات بازنشستگان، ایجاد نکرده و ما را در همترازی مستمندان و…‌ همچنان حفظ نموده است !!! و زیر بار ایفای دیون و مطالبات و همسان سازی و.‌‌‌.. نمی رود و همانند گذشته بر خلاف قانون ساری و جاری مدیریت خدمات کشوری و برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ در آن هویدا نیست.
تمام بهانه هوای نمایشی نوبخت و همقطاران وی ، تحمیل شرایط سخت زندگی و ریاضتی بر این قشر فرهیخته کشور میباشد.
خطاب به مسئولین کشور از باب طلبکارانه میخواهیم تا دیر نشده به قانون عمل کنید و اقدامات نابخردانه و غیرقانونی وغیر مشروع و غیر مسئولانه و ….. خودتان توبه کنید!
این ملت نمی تواند تبعیض و خودکامگی شما را قبول کند.
اقدامات دولتها در ۱۱ سال اخیر و خصوصا در ۱۴ سال اخیر در مورد حقوق بازنشستگان غیر منصفانه و تحمیل فقر مطلق به سنوات گذشته و حتی با تورم امسال به خیل عظیم بازنشستگان قبل از سال ۹۶ میباشد.
شرایط زندگی برای بازنشستگان کشور ، بسیار ناگوار و سیاستهای اعمالی دولت جهت همسان سازی، مشمئز کننده است.
راهکارهای تقدیمی اساتید و نمایندگان در سیاست تیم اقتصادی دولت هیچ تغییر رفتار ، مثبت ایجاد نمیکند. به نظر میرسد اینها ماموریت دارند که مردم را به کف خیابان بیاورند و این همسو با سیاست آمریکا و دشمنان این کشور است.
ما بازنشستگان کشور برخلاف میل خود از هر اقدامی موثر جهت تغییر عملکرد این تیم ناکار آمد دولت و عوامل نفوذی آن دست بردار نخواهیم بود. ما دنبال حق و حقوق خودهستیم و حاضریم در یک مناظره با وی ، نوبخت و تیم وی در صدا و سیما شرکت کنیم و ثابت کنیم که وی به قانون تعدی نموده و از آن قصور کرده و یک دیکتاتور و مجرم بر اساس فرمایش رهبران انقلاب کشور هستند.
مردم شریف ایران و مسئولین صدیق کشور بدانند که، در این کشور قانون ارزش خود را باخته و اعمال نظر شخصی برآن حاکم شده است.

 

 

عسگر فریاد ارسالی : نصراله خلیلی

Related posts

Leave a Comment