امروز علیرغم میل باطنی در برابر رئیس جمهور فریاد زدم !!!

امروز علیرغم میل باطنی در برابر رئیس جمهور فریاد زدم !!!

 

 

 

دکتر حاجی بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان در برنامه چوب خط
امروز علیرغم میل باطنی در برابر رئیس جمهور فریاد زدم،بودجه ۱۳۹۸ برای معلمان خبر خوبی نداشت/سخنان رئیس جمهور در حیطه آموزش وپرورش از حداقل کارشناسی برخوردار نبود.
بجای این که شان معلم ارتقاء یابد و از رتبه بندی و ارتفای مرجعیت معلم گفته شود،از معلم ۳۰۰_۲۰۰ تومانی گفته شد.
حاجی بابایی گفت،اظهارات رئیس جمهور در حالی است که “مقام معظم رهبری بارها یادآوری کرده اند،برای آموزش وپرورش صرفه جویی در منابع مالی ونیروی انسانی معنا ندارد وتوصیه می کنند،برای آموزش وپرورش کودکان ونوجوانان کشور با تمام توان باید سرمایه گذاری شود”،نگاه رئیس جمهور ،به آموزش وپرورش ناشی از این است که آموزش وپرورش را دستگاه مصرفی می داند،در حالی که آموزش وپرورش بزرگترین ومهم ترین دستگاه مولد در کشور است.
خرید خدمات آموزش برای ده درصد از دانش آموزان یعنی بیش از یک میلیون وپانصد هزار دانش آموزان را به بخش خصوصی محول کنیم،یعنی حتی در شهرهای کوچک و روستاها نیز مدرسه دولتی نداشته باشیم.
امروز حالم خوب نیست،چون واگذاری ده درصد از دانش آموزان به بخش خصوصی یعنی تعطیلی دانشگاه فرهنگیان،یعنی تحصن ۵۰_۴۰هزارنفر معلم خرید خدمت در مقابل مجلس،یعنی تنزل مقام معلم،یعنی بجای این که جایگاه معلم ارتقاء یابد و رتبه بندی اجرا شود ومعلم متخصص ۶_۵میلیون تومان دریافت کند، معلم ۳۰۰_۲۰۰تومانی جای او را بگیرد،یعنی کم رنگ دیدن نقش معلم در توسعه کشور
در غالب کشورهای توسعه یافته اولویت اعتبارات برای آموزش وپرورش است؛در کشور ما در ۵ سال اخیر بیشتر مدارس فروخته شده است.
ارسالی : نصراله خلیلی

برای مشاهده آخرین خبرهای فرهنگی بر روی موضوعات زیر کلیک کنید:

اخبار بازنشستگان

اخبار معلمان حق التدریسی

سرباز معلم
،صندوق ذخیره فرهنگیان

مقالات ارسالی برای واژه نیوز

مهمترین اخبار

کمپین حمایت از بازنشستگان

اخبار آموزش و پرورش

اختلاس های فرهنگی

اخبار اقتصادی و معیشتی فرهنگیان

اخبار بسیج فرهنگیان

اخبار دانشگاه فرهنگیان

Related posts

Leave a Comment