وقتی بادمجان هم جزو میوه جات می شود !!!

وقتی بادمجان هم جزو میوه جات می شود !!!

 

 

تارسیدن به اتحاد از پای نخواهیم نشست.
طرح ادغام گروهها د ریک گروه در اولین گام به منظور تحقق بخشیدن به شعار وحدت و همبستگی دراسارت افرادیست که حاضر به ترک موقعیت خود نیستند و به هر ترفندی به جهت حفظ آن توسل می جویند.
آیا قادر به گسستن بندهایی نیستیم که ما را در اسارت گرفته است؟
جامعه بازنشستگی در التهاب منیت شخصیتهایی که خود بوجود آورده ایم گرفتار آمده که رهایی از این قید و بندها نیز جز با همت شما همکار گرامی میسر نخواهد شد.
برادر و خواهر ارجمند اگر خواهان حضور و مشارکت در یک گروه بزرگ هستیم ،اگر خواهان دستیابی به خرد جمعی به معنای واقعی آن هستیم و اگر خواهان تجمعی بزرگ و باشکوه هستیم ،وقت آن رسیده تا هماهنگ و یکصدا فریاد اتحاد سر دهیم و تمام تلاش خود را بکار گیریم و اجازه ندهیم طرح هیچ موضوعی ولو طرح تجمعات کوچک و 1000 نفری هدف و آرمان بزرگ ما را به بیراهه سوق دهد و مانع از رسیدن به هدف مشترکمان گردد.باور کنیم جامعه بازنشستگی تاب تحمل رفتارهای ناسنجیده از سوی هیچ فردی را ندارد هر چند این افراد مورد وثوق تعداد محدودی از دوستان نیز باشند.
تعیین نام گروه ،ارائه طرح تجمع ،تعیین مدیر و یا هیئت مدیره و یا هر تصمیم دیگری را به بعد از اجابت خواسته با اتکا و احترام به خرد جمعی به آرا جمع عظیم بازنشستگان موکول کنیم.
مواظب باشیم از هول حلیم توی دیگ نیافتیم
در این ایام محرم خوبست یادی از تجربیات تاریخ اسلام داشته باشیم ، خوارج که در جنگ نهروان در مقابل علی ( ع) می جنگیدند نه تنها نامسلمان نبودند بلکه بسیار مسلمان و متعصب بودند و لشکریان یزید هم از نماز ظهر عاشورای امام حسین (ع ) در تعجب شده و می گفتند مگر حسین هم نماز می خواند!!!
حال که با تشکیل گروه فعالین وفاق در این ایام قابل تامل و تفکر همکاران در نظر دارند سره را از ناسره تمیز داده و کار صنفی خود را از حاشیه سازان دور کنند مواظب عمروعاص های زمانه خود بوده و تمامی تاریخ فعالیت صنفی در فضای مجازی و حقیقی را در پرده ذهن خود به تصویر کشند تا به اشتباه و تحت تاثیر جو موجود قضاوت ناحق نداشته باشند .
در این گروه تمام صحبت ها و لایک کردن ها معنا و مفهوم خود را داشته و شعار و دیپلماسی حرکتی افراد و پامنبری های ایشان را به تصویر می کشد .
این چند روزه شاهد پستهایی هستیم که از رفتارهایی با نقطه عطف خاص خود سرچشمه گرفته و اعضای گروه هیئت منصفه آن هستند .
از آخرین پیام حسین ( ع ) تاصی جسته و سعی کنیم که اگر دین نداریم حداقل آزاده بوده و تحت تاثیر شعار ها واقع نشویم.

 

 

جمعی از فعالان فرهنگی بازنشسته کشوری

Related posts

Leave a Comment