محسنی پندپی: یکی از بحران‌های کشور در آینده وضع صندوق‌های بازنشستگی است

محسنی پندپی: یکی از بحران‌های کشور در آینده وضع صندوق‌های بازنشستگی است

چهارشنبه 11 مهر 1397 – 14:57

انوشیروان محسنی بندپی

تهران (پانا) – سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است یکی از بحران‌های کشور در آینده وضع صندوق‌های بازنشستگی است و دولت باید برای این صندوق‌ها تدابیر لازم را جهت سربلندی صندوق ها بیاندیشد.

انوشیروان محسنی پندپی در پایان جلسه هیات دولت در پاسخ به پانا در مورد وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و اینکه ممکن است نتوانند در چند سال آینده حقوق بازنشستگان را پرداخت کنند و برخی معتقد به ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی هستند گفت:‌ «این موضوع، ورشکستگی نیست. در واقع چهار یا پنج بحرانی که در کشور باید برای آنها برنامه ریزی شده و در مورد آنها سیاست‌گذاری انجام شودمحیط زیست،‌ بحران آب و یکی دیگر از آنها صندوق‌های بازنشستگی است و معتقدند تناسبی که باید میان پرداخت حق بیمه و حق مستمری وجود داشته باشد، به هم خورده است و برای تنظیم آن باید اقداماتی انجام شود.»

او خاطرنشان کرد: «یکی دیگر از اقداماتی که باید انجام شود این است که بنگاه‌های زیرمجموعه این صندوق‌ها باید به سمت ارتقای بهره‌وری و خروج از بنگاه‌داری باشد و آنها را به سمت افزایش سوددهی ببریم.»

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: «ما باید خود را از بنگاه‌داری مدیریتی خارج کنیم و به سمت فرابورس خود را هدایت کنیم.»

بندپی خاطرنشان کرد: «به هرحال دولت و صندوق‌های بازنشستگی باید تدابیری اتخاذ کنند تا بتوانند از این وضعیت سربلند بیرون بیایند.»

منبع:
خبرگزاری پانا

Related posts

Leave a Comment