تلاش بازنشستگان برای فتح جزیره آرزوها با قایق های تک نفره تندرو

تلاش بازنشستگان برای فتح جزیره آرزوها با قایق های تک نفره تندرو !!!؟

تلاش بازنشستگان برای فتح جزیره آرزوها ، بنام قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 تا کنون نا کام مانده است !!!
جزیزه ای رویایی بنام قانون مدیریت خدمات کشوری مصوبه سال ۸۶
حدود ۱۱ سال از قانون مدیریت خدمات کشوری می گذرد.تاکنون تلاش های زیادی برای رسیدن به این جزیزه ارزوها صورت گرفته است .و هزاران راه ازمایش شده است .ولی هیچ فرد یا گروهی نتوانسته این جزیزه را فتح نماید و تمام تلاش ها با شکست مواجه شده است .
حال یک پیشنهاد خوب خدمت شما همکاران دارم برای فتح جزیزه از قایق های تک نفره تند رو پیاده شوید.و سواربر کشتی اتحاد بزرگ بازنشستگان لشکری و کشوری شده و با غرور و افتخار وارد جزیره رویایی شوید
حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ به میزان هفت میلیون و ۱۶۱ هزار (۷,۱۶۱.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود که با احتساب فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یاد شده و ضریب تعدیل موضوع بند (۷) این تصویب‌نامه، این میزان نباید کمتر از ۱۲ میلیون (۱۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال شود و مابه‌التفاوت آن تا ۱۲ میلیون (۱۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سقف مبلغ محاسبه شده، ناشی از اعمال ضریب تعدیل، اضافه خواهد شد.
سقف پرداخت حقوق ۷ برابر یعنی ۸۴۰۰۰۰۰۰ریال((هشت میلیون وچهاصد هزار تومان
با توجه به اصلاحیه ماده۷۱این قانون
حداقل حقوق مقامات 144000000ریال معادل چهارده میلیون وچهارصدهزار تومان.
سقف حقوق مقامات(240000000ریال) بیست وچهار میلیون تومان.
که عملا این سقف با مزایای مربوطه به ۵۲۰۰۰۰۰۰۰ریال ((پنجاه ودومیلیون تومان می رسد.
عزیزان بازنشسته توجه داشته باشندبیش از هشتاد درصد حقوق بگیر زیر سه میلیون تومان حقوق دریافت می دارند.
باتوجه به تورم وگرانی اخیر رقم زیر خط فقر به 6میلیون تومان رسیده است که بیش از ۸۵ % حقوق بگیران را شامل میشودبنابراین کسانی که از سقف قانون مدیریت (هفت برابر) که مدیران میانی وکسانی که از ماده ۷۱ این قانون((مقامات)) استفاده میکنند فاصله بسیاری با خط فقر دارند.
نتیجه:هیچ مدیر میانی یا مقامی در کشور نه گرانی را نه بی کاری را نه درمان ودارو را نه تحصیل ومسکن را لمس نکرده ونمی کند ودر صدد رفع مشکل نخواهد بود.
عرایض فوق فقط در چهار چوب قوانین ومقرارت جاری مملکت است .قضاوت با شما.
راه کار وبرون رفت از این معضل وناعدالتی اصلاح تمام قانون یادشده خصوصا حداقلها وسقفها وجداول موجود دراین قانون وتغییر امتیازات ان به طوری که حد اقل حقوق چند درصد بیش از حداقل حقوق باشد وحداکثر ان بیش از سه برابر نباشد ومقامات عاشق خدمت به مردم بیش از چهار برابر حقوق نباشد. (ویرایش وارسال:سیدسعید احمدی)
دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری الویت اول و اساسی ما بازنشستگان کشوری و لشکری و بازماندگانمان است که باید قبل از بررسی فصل رسیدگی به بودجه سال 98 در مجلس شورای اسلامی به اتمام رسیده باشد و مراجع نظارتی چون شورای نگهبان و احیانا مجمع تشخیص مصلحت آن را تائید و بصورت قانون به دولت ابلاغ کنند.
در مراحل رسیدگی به قانون دائمی شدن در کمیسیون مشترک مجلس ،دوستان مذاکره کنندگان لشکری و کشوری توجه نمایند که بهترین راه حل بهبود معاش و استیفای حقوق ما حذف ماده 109 لایحه پیشنهادی دولت و تجمیع کلیه بازنشستگان سنوات مختلف در فصل 10 و گنجاندن طرح مکتوب بازنشستگان لشکری و کشوری در ماده 64 و بالطبع آن بهره برداری از مواد 65 و 66 و 68 برای همترازی 100 درصدی با شاغلین مشابه خواهد بود.
منابع مالی برای اجرای یکباره و بدون سقف زمانی این طرح در سال 98 حدود 31 هزار میلیارد تومان می باشد که دولت می تواند از محل منابع مازاد حاصل از 4.5 برابر کردن قیمت فروش ارز و سکه و 2.5 برابر کردن قیمت فروش خودرو که کاملا در انحصار دولت یا عوامل و نهادهای مرتبط با دولت است و طبق برآورد کارشناسان اقتصادی مستقل از محل فروش این منابع تا کنون معادل کل بودجه سال 97 درآمد اضافی کسب نموده است، تامین و قانون دائمی شدن را بصورت یکباره در سال 98 اجرائی نماید. البته در صورتیکه دولت و مجلس با توافق قبلی بخواهند از انجام یکباره طرح همترازی استنکاف نماید و آن را در طول سالهای باقیمانده برنامه ششم توزیع نمایند آنگاه از ابتدای سال 98 الی 1400 باید هر سال حدود 14 هزار میلیارد تومان برای این امر تامین اعتبار و در لوایح بودجه سنواتی سالهای 98 الی 1400 منظور نمایند. در صورت اراده و اهتمام تصمیم گیرندگان کشور با طرح دوم و با بازه زمانی حداکثر سه ساله و عدم پذیرش طرح یکباره بازنشستگان دولت که قاعدتا شرایط دشوارتری برای ما رقم خواهد زد باید خواستار آن باشیم که نمایندگان مجلس، قانون دائمی شدن را مطابق طرح مکتوب کار گروه لشکری و کشوری بررسی و تصویب نمایند و در تبصره ای به دولت و صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری تکلیف نمایند صدور احکام همترازی با شاغلین مشابه را بصورت یکباره و در سال 98 انجام دهد لیکن در همان تبصره مورد نظر تامین و تخصیص اعتبار آن را حداکثر تا ابتدای سال1400 و بطور پیش بینی اعتبار مساوی طی دو یا حداکثر سه سال بسته به توان مالی دولت و منتهی به پایان برنامه ششم و با لحاظ نمودن مفاد ماده 30 برنامه ششم توسعه در لوایح بودجه سنواتی کل کشور و در ردیف مربوط به دیون انجام دهد.
طی مذاکرات دوستان بازنشسته با اعضای کمیسیون مشترک مجلس باید دو مطلب زیر نیز مطرح شود :
1- پیگیری ارائه لوایح مرتبط و ذیمدخل توسط دولت به مجلس برای اجرای مفاد ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه برای استفاده از امکانات و تسهیلات شاغلین برای بازنشستگان کشوری و لشکری. البته لازم به ذکر است با تصویب و ابلاغ قانون دائمی شدن مدیریت خدمات کشوری و گنجاندن بخش همترازی با حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی شاغلین بصورت 100 درصدی بخش بزرگی از مفاد ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه در خصوص رفع تبعیض و برقراری عدالت ان شاء الله محقق خواهد شد و تحقق بقیه موارد ماده 30 منوط به تدوین و ارائه لوایح مرتبط با بخش امور رفاهی توسط دولت به مجلس خواهد بود.
2-اجرای ماده 85 قانون مدیریت خدمات کشوری توسط دولت بصورت مشارکت مالی سه گانه بازنشستگان، صندوق های بازنشستگی ذیربط و دولت بنحوی که حداکثر سهم بازنشستگان از بیمه تکمیلی حدود 30 درصد باشد. البته اگر صندوقی برای بازنشستگان سهم بیمه تکمیلی کمتری منظور نموده باشد همان سهم تداوم داشته باشد.

برای مشاهده آخرین خبرهای فرهنگی بر روی موضوعات زیر کلیک کنید:

اخبار بازنشستگان

اخبار معلمان حق التدریسی

سرباز معلم
،صندوق ذخیره فرهنگیان

مقالات ارسالی برای واژه نیوز

مهمترین اخبار

کمپین حمایت از بازنشستگان

اخبار آموزش و پرورش

اختلاس های فرهنگی

اخبار اقتصادی و معیشتی فرهنگیان

اخبار بسیج فرهنگیان

اخبار دانشگاه فرهنگیان

پست های مرتبط

پیام بگذارید