خلاصه گزارش سفر بازنشستگان فرهنگی به تهران وپیوستن به تحصن کنندگان حق طلب صنفی

اخبار فرهنگیان بعد از تحمل ۱۰ ساعت رنج سفر به اتفاق چند تن از همکاران صبور و صمیمی پنچ شنبه ساعت ۶ صبح مورخه ۱۱ ابانماه به تهران رسیدیم ومستقیم راهی محل تجمع شدیم
کم کم همکاران از شهرها و استان های دور و نزدیک وتهران به جمع ماپیوستند
چهره هایی تکیده اما حق طلب با عزمی راسخ بر چهره هایشان رنج و اندوهی که سالها تبعیض تحمیل شده را تحمل کرده بودند نمایان بود اما مصمم در گرفتن حق خود انقدر صفا و صمیمت موج میزد که من گاها تحت تاثیر این مهربانی ها بی اختیار و پنهانی اشک ریختم
همکاری چایی درست میکر د دیگری احوالی از همه میپرسید یکی اب توزیع میکرد .بزرگوارانی مدیریت میکردند
گاهی همه باهم فریاد حق طلبی سر میدادیم .خلاصه شور ونشاط همراه با غمی جانسوز را دیدم
انقدر جو صمیمی و بی ریا بود که با وجود نیروهای امنیتی زیادی در اطراف هیچ مشکلی خدا روشکر پیش نیامد
چون همه ی ان جمع ثابت کردند مطالبه گر حقوق مغفول خود میباشند نه معاند نظام و ایجاد اغتشاش
با وجود اینکه ظلمی به وسعت تاریخ را متحمل شده بودند با رعایت نظم و هماهنگی اجازه ندادند خوراک بیگانگان و سواستفاده کنندگان این حرکت خود جوش شوند سخن اخر گرچه پیر و سالخورده ایم اماتا حصول نتیجه استوار و پایدار مطالبه گریم
وتا حق خود نگیریم از پای نمی نشینیم وتحصن با این شعار به پایان رسید .و به اتفاق همکاران راهی شهر خود شدیم
چشم دل باز کن تا جان بینی ………. انچه نادیدنی است ان بینی
بازنشستگان فرهنگی – خراسان بزرگ – مشهد مقدس ۱۲\۸\۹۶ – ارسا ل گزارش از : نصراله خلیلی

Related posts

2 Thoughts to “خلاصه گزارش سفر بازنشستگان فرهنگی به تهران وپیوستن به تحصن کنندگان حق طلب صنفی”

  1. علی

    درکشورایران کجاست گوش شنواتابه دردبازنشستگان برسدنوبخت نوکری بیش برای دولت ناامیدکننده روحانیست ازمقام عظمای رهبری میخاهیم به دادمان برسد

  2. عادل تنها

    احسنت برشما که به حق مظلوم هستید و نماینده مظلومین انشاالله که امام خامنه ای حفظ الله تعالی باحکم حکومتی خواب را ازچشمان جنابان نوبخت بردارد تا بازنشستگان دیده شوند ،،،اماما ما منتظر میمانیم تا ناجی ماشوی ،،

Leave a Comment