1036طرح دانش آموزی به مرحله کشوری جشنواره جوان خوارزمی راه یافت

خبرگزاری فرهنگیان

اخبار آموزش و پرورش: حسن ساعی دهقان روز شنبه در گفت و گو با خبرگزاری فرهنگیان با اشاره به اینکه طرح های دانش آموزی درقالب 16گروه علمی ارایه شده است افزود: ریاضی،برق و الکترونیک،کامپیوتر، مکانیک، عمران، علوم زیستی، کشاورزی و منابع طبیعی، فیزیک و نجوم، شیمی، زبان و ادبیات، نانو و علوم اجتماعی از جمله گروه های علمی این جشنواره هستند.
وی با اشاره به اینکه دانش آموزان تهرانی با 166 طرح، بیشترین طرح این مرحله را به خود اختصاص داده است اظهار کرد: سه طرح دانش آموزان استان اردبیل به مرحله کشوری راه یافت که این استان کمترین تعداد طرح در این مرحله را دارد.
ساعی دهقان بیان کرد: بیشترین تعداد طرح های دانش آموزی در گروه زبان و ادبیات فارسی با 190 طرح و گروه عمران نیز با 13 طرح کمترین تعداد طرح را به خود اختصاص داده است.
دبیر بخش دانش آموزی جشنواره جوان خوارزمی با اشاره به اینکه هفت هزار و 378 طرح از مدارس سراسر کشور در مرحله اولیه ارایه در قالب 16 گروه علمی دریافت شده است، افزود: بیشترین طرح ها مربوط به استان تهران و کمترین تعداد به استان بوشهر اختصاص یافته است.
وی با اشاره به اینکه داوران استانی در قالب 16گروه علمی طرح های دانش آموزان را ارزیابی کردند افزود: یک هزار و 36 طرح های برگزیده استانی به مرحله کشوری راه یافتند. در مرحله کشوری نیز طرح ها در سه مرحله مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند و تعدادی از طرح های پذیرفته شده نیز به مرحله ملی راه می یابند.
وی اظهار کرد: در سال گذشته 33 طرح به عنوان طرح ملی دانش آموزی در قالب شانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی انتخاب شده اند که امیدواریم امسال این تعداد افزایش یابد.
ساعی دهقان گفت: فرایند حضور دانش آموزان در این رویداد علمی در قالب بخشنامه ای در بهمن ماه سال گذشته اعلام و دانش آموزان اقدام به ثبت نام کردند و در حال حاضز نیز در مرحله داروری کشوری هستیم.
جشنواره خوارزمی در دو بخش جوان و بین الملل برگزار می شود که بخش جوان این جشنواره نیز دانش آموزان و دانشجویان حضور دارند.

Related posts

Leave a Comment