یزدان پناه: سوددهی شرکت صنایع آموزشی سهام فرهنگیان را افزایش می دهد

خبرگزاری فرهنگیان
اخبار آموزش و پرورش : مدیرعامل شرکت صنایع آموزشی ضمن دادن نوید به فرهنگیان از تحرک و سوددهی این شرکت خبر داد.

قاسم یزدان پناه در گفت و گو با خبرگزاری فرهنگیان اظهار کرد: شرکت صنایع آموزشی با وزارت آموزش و پرورش، معاونت پرورشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، سازمان آموزش استثنایی کشور، تربیت بدنی و سلامت و دانشگاه فرهنگیان تفاهم نامه امضا کرده است.

وی ادامه داد: تفاهم نامه ای با معاونت ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در دست اقدام داریم که در این صورت شرکت صنایع آموزشی در تمام بخش ها ورود داشته زیرا سهام داران این شرکت یک میلیون فرهنگی آموزش و پرورش هستند.
 
یزدان پناه بیان کرد: با وزارت آموزش و پرورش از 2 جهت تعامل داریم؛ یکی شرکت داری و جذب سود و دیگری حضور در مباحث اجتماعی است که با تعامل با آموزش و پرورش آخرین دستاوردها در ارتباط با تکنولوژی آموزشی نمایان می شود.
 
مدیرعامل شرکت صنایع آموزشی افزود: با استان های تهران، خراسان رضوی، زنجان، آذربایجان شرقی و فارس تفاهم نامه امضا کرده ایم.
 
وی عنوان کرد: تفاهم نامه قدم اول برای نزدیکی و ارتباط در دنیای آموزش، اقتصاد و اقتصاد آموزشی است که این قدم اول به قرارداد منجر می شود.
 
یزدان پناه اضافه کرد: این نوید را به فرهنگیان می دهم که بعد از سال ها رکود، شرکت صنایع آموزشی تحرک خوبی داشته و به سوددهی رسیده است و این سوددهی به سهام فرهنگیان اضافه می کند.

Related posts

Leave a Comment