پرورش علمی دانش آموزان لازمه توسعه پایدار است

خبرگزاری فرهنگیان

اخبار آموزش و پرورش: به گزارش خبرگزاری فرهنگیان ، حجت الاسلام محی الدین بهرام محمدیان افزود: رشد و ارتقا توانمندی ها و شایستگی های دانش آموزان در عرصه علوم تجربی و شناخت و بهره گیری از طبیعت به مثابه بخشی از خلقت الهی با هدف رشد و تعالی زندگی فردی، خانوادگی، ملی و جهانی از اهداف نظام تعلیم و تربیت در اسناد تحولی است.
وی تاکید کرد: آموزش علوم تجربی در ایجاد بصیرت و بینش عمیق نسبت به درک جهان پیرامون انسان و زمینه سازی برای تعظیم خالق متعال از طریق فهم و درک عظمت خلقت بسیار ضروری است.
رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ادامه داد: از این رو لازم است پرورش سواد علمی فناورانه محور مشترک تمام برنامه های آموزشی علوم به شمار آید و فراورده ها و یافته های آن به صورت سودمند در زندگی به کار گرفته شود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، محمدیان اضافه کرد: مطالعه در علوم طبیعی موجب تعمیق و نگرش توحیدی و دستیابی به درک غایتمند از خلقت و به عبارتی بازکشف و پی بردن به راز و رمز لایه های مادی هستی می شود و این مهم از محورهای اساسی تربیت علمی و فناورانه است.

Related posts

Leave a Comment