هماهنگی و وحدت رویه در فعالیت های اجرایی هئیت های گزینش

خبرگزاری فرهنگیان

اخبار آموزش و پرورش: مدیر کل دبیرخانه هئیت مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش بر هماهنگی و وحدت رویه در فعالیت های اجرایی هئیت های استانی گزینش تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری فرهنگیان ، شاپور محمدزاده در گردهمایی مدیران هسته های گزینش آموزش و پرورش سراسر کشور که در مشهد برگزار شد ، در تبیین سیاست های آموزش و پرورش در حوزه منابع انسانی گفت : ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در فعالیت های اجرایی و تخصصی و دانش افزایی و ارتقای مهارت های حرفه ای مدیران از اهداف برگزاری این گردهمایی است .

وی افزود : تبادل نظر واستفاده از تجربیات و نظرات مدیران و افزایش آگاهی های سیاسی ، اجتماعی شرکت کنندگان از دیگر انتظارات مورد نظر در این گردهمایی است .
 
محمدزاده خاطر نشان کرد : امید است با تحقق این اهداف ، شاهد تعالی وارتقای جایگاه گزینش آموزش و پرورش کشور باشیم .  

Related posts

Leave a Comment