منافع ملی مهمتر از منافع حزبی و شخصی است/خبرنگار وجدان بیدار جامعه است

خبرگزاری فرهنگیان

اخبار آموزش و پرورش: معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش در جمع 300 نفر از خبرنگاران پانا اظهار داشت: توجه به منافع ملی یکی از مهمترین شاخصه های یک خبرنگار خوب است و شما خبرنگاران باید منافع ملی را بر هر چیزی ترجیح دهند.

به گزارش خبرگزاری فرهنگیان ؛ حمیدرضا کفاش در همایش 300 نفری خبرنگاران در سالن ولایت اداره کل شهرستان های استان تهران در ابتدا ضمن خیرمقدم به حاضرین و گرامی داشت یاد شهدای دانش آموز و فرهنگی و شهید صارمی اظهار کرد: خبرنگاری شغل شریف و سختی است. خبرنگار دیده بینای جامعه و وجدان بیداری است که وظیفه اطلاع رسانی را بر عهده دارد اما یک نکته خیلی مهم است و آن این است که برای گفتن اخبار باید منافع ملی را مدنظر داشت که مهمتر از همه چیز است.

وی افزود: طبق توصیه های رئیس جمهور به مناسبت روز خبرنگار، خبرنگاران باید به منافع ملی توجه داشته باشند چرا که منافع ملی مهمتر از منافع شخصی و حزبی است.

معاون پرورشی وفرهنگی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به بندهای دیگری از پیام رئیس جمهوری به مناسبت روز خبرنگار گفت: بیان حقیقت یکی دیگر از وظایف خبرنگاران است اما بیان حقیقت نباید باعث ناامیدی شود بلکه باید به گونه ای باعث نشاط در جامعه شود.

کفاش گفت: چشم بینا، وجدان بیدار و زبان گویای خبرنگار را نمی توان از او گرفت و شما خبرنگاران باید این موارد را که مورد تاکید ریاست جمهوری نیز بود سرلوحه کار خود قرار دهید.این پیمانی است که هرکسی در این عرصه پا می گذارد باید بداند و رعایت کند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به گفته رییس جمهور مبنی بر اینکه ” خبرنگاران رسالت انتقال به هنگام، صحیح و گزارش حقیقت ها به مردم را بر عهده دارند” گفت:کار خبرنگاران بیان حقیقت در تمام عرصه هاست.

وی افزود: خبرنگاران مسئولیت شناسانه وظیفه انعکاس اخبار را به شکل واقعی و البته امیدبخش را دارند. شما خبرنگاران وظیفه دارید جاذبه های مناطق خود را به همگان معرفی کنید تا باعث رشد مناطق خود شوید.
کفاش گفت: خبرنگار باید شرح صدر داشته باشد و تحمل خود را بالا ببرد و در کارش جدیت داشته باشد.آنها با بیان واقعیت ها و یا داشتن انتقادات قصد اصلاح را دارند و لازم است همه به یاد داشته باشیم که نیت آنها خیر و برای سازندگی است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش وپرورش با تاکید بر اینکه خبرنگاران باید توانمندیهای فرهنگیان، دانش آموزان و به طور کل همه خوبی های مناطق خود را نشان دهند گفت:جوان باوری و در صحنه بودن جوانان اهمیت زیادی دارد و مدیرانی که این کار را انجام داده اند موفق وبوده اند.

وی افزود:نقش آفرینی،مسئولیت پذیر بودن و در جامعه بودن هدف ماست و خبرنگاران با فعالیت در این عرصه می توانند از آن پوسته انزوا خارج شوند.

Related posts

Leave a Comment