مربی پیش آهنگ اردبیل: اردوی ملی با نشاط بیشتری برگزار شود

خبرگزاری فرهنگیان
اخبار آموزش و پرورش: مربی پیش آهنگ پیشتاز استان اردبیل گفت: نشاط بیشتری باید در اردو های ملی وجود داشته باشد تا مربیان بتوانند این نشاط و شادابی را به دانش آموزان انتقال دهند .

کیومرث همتی در گفت و گو با خبرگزاری فرهنگیان اظهار داشت: تفاوت زیادی بین مربی که مهارت های اردویی را در سطح اردوی ملی می بینند با مربی هایی است که این آموزش ها را نمی بینند و می توانند در تربیت اجتماعی دانش آموزان موثرتر باشند.

وی افزود: لازم است تا در اردوهای ملی کلاس های آموزشی بیشتری وجود داشته باشد تا مربیان با دستی پر به استان های خود بازگردند.

مربی پیش آهنگ پیشتاز استان اردبیل یادآور شد: باید اجرای اردوی ملی بهتر باشد تا نشاط و شادابی در مربیان بیشتر ایجاد شود البته اکنون نیز تلاش های خوبی در این زمینه وجود دارد.

وی تصریح کرد: امیدواریم با برنامه ریزی هایی که برای اردوهای بعدی در نظر گرفته می شود مشکلات این اردوها کاهش پیدا کند.

همتی ادامه داد: البته با آموزش هایی که در این اردوها مربیان کسب می کنند می توانند چنین اردوهایی را البته در مقیاس کوچکتر در شهرستان های خود برگزار کنند .

Related posts

Leave a Comment