مربی شهرستان بم: همدلی بین مربیان در چنین فضای صمیمی امکان پذیر است

خبرگزاری فرهنگیان
اخبار آموزش و پرورش: مربی فرزانه استان کرمان حاضر در هشتمین اردوی ملی پیش آهنگان گفت:اردو می تواند بین اقوام مختلف همدلی ایجاد و دل های آنها را به هم نزدیک کند.

مهدیه سلیمی پور مربی فرزانه ار شهرستان بم در گفت و گو با خبرگزاری فرهنگیان اظهار کرد: اردو و فعالیت های اردویی بسیار در روحیه انسان تاثیر گذار است و انسان را از حال و هوای زندگی ماشینی خارج می کند و به دامن طبیعت باز می گرداند.

وی ادامه داد: به عنوان اردو اولی برگزاری این چنین اردوهایی را مثبت می بینم زیرا برای دانش آموزان و مربیان می تواند سازنده باشد.

 

سلیمی پور اشاره کرد: اردو می تواند بین اقوام مختلف همدلی ایجاد و دل های آنها را به هم نزدیک کند که این کارکرد بسیار خوبی است و فقط در چنین فضای صمیمی امکان پذیر است .

 

این مربی فرزانه از استان کرمان گفت: در این اردو کارگروه های مختلفی فعال بود و با شور و نشاط خاصی برگزار شد.

 

وی در پایان از یکی از مشکلات برگزاری اردوی ملی گفت: این اردو به دلیل برگزار شدن در چادر و فضای باز از لحاظ بهداشتی مشکلاتی دارد که برای مربیان مشکل به وجود آورده است. امید است برای سال آتی این موضوع پیگیری شود.

Related posts

Leave a Comment