فیلم آموزشی و کتاب گویا در سال تحصیلی جدید همراه معلمان است

خبرگزاری فرهنگیان
اخبار آموزش و پرورش: فریدون اکبری شلدره در گفت و گو با خبرگزاری فرهنگیان اظهار کرد: لوح فشرده تلفیقی راهنمای معلم شامل متن کتاب های درسی، کتاب معلم و نسخه شنیداری متن های فارسی، برای کمک به آموزش عمومی در اختیار معلمان پایه پنجم قرار می گیرد.

این عضو هیات علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش افزود: در این مجموعه افزون بر این سه بخش، واژه نامه مکتوب و اینترنتی هم طراحی شده و بخشی نیز به منابع علمی و آموزشی در سه موضوع طراحی آموزه ها، آموزش و اجرا و منابعی درباره ارزشیابی از آموزه ها، سازماندهی و طبقه بندی اختصاص یافته است.
اکبری شلدره با بیان اینکه با این نرم افزار معلمان کتابخانه ای همراه و گویا را با خود خواهند داشت، یادآور شد: گویا بودن این نرم افزار به این معناست که نرم افزار سخنگو بوده و متن ها خوانده می شود و البته تمام شعرها با رعایت زبان معیار و مهارت های خوانداری ضبط شده است.
این مولف کتاب های درسی توضیح داد: در تولید این نرم افزار چند ماموریت اصلی دنبال می شود که از جمله آنها تقویت درک شنیداری معلمان و دانش آموزان، فراهم کردن زمینه آشنایی بیشتر با خرده مهارت های خوانداری زبان فارسی، تسهیل در روش های آموزش، بسترسازی مناسب برای آشنایی معلمان با فضای مجازی و به کار گیری کارافزارهای مناسب آموزشی در مسیر آموزش عمومی است.
اکبری ادامه داد: تدوین و ویرایش این لوح فشرده اکنون گام های پایانی خود را طی می کند و در نظر است که از اول مهرماه در بین معلمان مدارس توزیع شود.
وی با بیان اینکه در بخش صوتی نیز دو نوع نرم افزار تولید شده است، گفت: یکی از این نرم افزارها، کتاب گویاست که در آن تمامی متن های آموزشی کتاب فارسی خوانداری به زبان معیار و با رعایت هنجارهای آوایی زبان معیار خوانده شده است.
رییس گروه زبان و ادبیات فارسی دفتر تالیف کتاب های درسی اظهار کرد: در بخش دیگری از این کتاب گویا، متن های آموزشی کتاب فارسی خوانداری به شیوه نمایش خوانده شده است.
اکبری با اشاره به اینکه دومین نرم افزار شامل لوح فشرده شنیداری است، افزود: این نرم افزار با هدف تقویت سواد شنیداری، تقویت حافظ شنیداری و زمینه سازی برای رشد درک شنیداری دانش آموزان طراحی شده است.
وی خاطرنشان کرد: این لوح در برگیرنده پنج متن خارج از کتاب درسی است که شامل داستان هایی همراه با پرسش است، این متن ها را دانش آموزان به چشم نمی بینند، و فقط در این لوح فشرده خوانش آنها ضبط شده است.
عضو هیات علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت: همچنین این پنج متن به پیوست کتاب راهنمای معلم نیز چاپ و اضافه شده است تا اگر به طور مثال در یک روستا این لوح به دست معلمان نرسید، همکاران بتوانند از روی کتاب راهنمای معلم متن را بخوانند.
اکبری با بیان اینکه این لوح فشرده سال گذشته برای پایه چهارم ابتدایی نیز تولید شده بود، یادآور شد: در سال تحصیلی جدید این لوح برای پایه پنجم ابتدایی تولید شده و در نظر است که این روند برای دیگر پایه ها نیز در سال های آینده ادامه پیدا کند.
وی از تولید فیلم های آموزشی برای معلمان به منظور تشریح کتاب های درسی از زبان مولفان خبر داد و گفت: این فیلم از دو بخش کلیات شامل معرفی اهداف، اصول و رویکرد تالیف و بررسی درس به درس تشکیل شده است.
اکبری یادآورشد: در این راستا دوره آموزشی ویژه مدرسان به منظور آموزش کتاب های تازه تالیف پایه پنجم ابتدایی در مردادماه جاری در تهران برگزار شد و این فیلم ها در اختیار آنان قرار گرفت.
وی افزود: همچنین قرار است دوره آموزشی برای مدرسان پایه نهم در ارتباط با کتاب های تازه تالیف فارسی و مهارت های نوشتاری از 28 مرداد تا شش شهریور در تهران برگزار شود که در این دوره لوح فشرده و فیلم آموزشی پایه نهم به مدرسان ارایه می شود.

Related posts

Leave a Comment