فانی: رتبه بندی معلمان گام اول برای رفع تبعیض است

خبرگزاری فرهنگیان
اخبار آموزش و پرورش: وزیر آموزش و پرورش گفت: رتبه بندی معلمان گام اول برای رفع تبعیض است و انتظار می رود همه از این حرکت ارزشمند حمایت کنند.

علی اصغر فانی در گفت و گو با خبرگزاری فرهنگیان اظهار داشت: وزارت آموزش و پرورش آمادگی لازم برای اجرای طرح رتبه بندی معلمان را دارد و در صورت تصویب در شورای توسعه مدیریت که مشکلی هم در این زمینه نداریم؛ احکام معلمان را قبل از مهرماه 94 صادر خواهیم کرد.

 وی یادآورشد: حدود 1350 میلیارد تومان برای اجرای طرح رتبه بندی معلمان در شش ماه دوم سال 1394 در نظر گرفته شده است.

 وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: حدود 3500 میلیارد تومان نیز برای اجرای این طرح در سال 1395 در نظر گرفته شده است و امیدواریم بتوانیم رتبه بندی را اجرا کنیم .

 وی تصریح کرد: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز بحث رتبه بندی آمده است که امیدواریم بتوانیم این رتبه بندی را از سال 1396 اجرا کنیم . این طرح رتبه بندی غیر از طرح رتبه بندی است که در سند تحول آمده است.

 فانی افزود: اجرای طرح رتبه بندی معلمان گام اول در این زمینه است و باید از آنهایی که انتقاد هایی به این طرح دارند پرسید که چرا می خواهند این حرکت ارزشمند آموزش و پرورش برای تعالی معلمان کشور را زیر سئوال ببرند .

 وی ادامه داد: رتبه بندی معلمان شروع خوبی برای کاهش تبعیض بین دریافتی های سایر کار کنان دولت و انتظار می رود که همه از حرکت ارزشمند حمایت کنند .

Related posts

Leave a Comment