علی اکبر زاده: ایجاد تحول و حرکت براساس نیازهای روز دانش آموزان هدف ماست

خبرگزاری فرهنگیان - آزمون استخدامی آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری فرهنگیان: مهدی علی اکبرزاده گفت: این رقابت ها از امروز کلید می خورد و تا 8 شهریور 94 با حضور دانش آموزان از سراسر استان های کشور ادامه دارد.

وی افزود: مسابقات فرهنگی و هنری از مهر ماه هر سال برگزار می شود و در سطح کشوری در تابستان خاتمه می یابد و در مرحله نهایی اردوها در بخش هنری 665 دانش آموز پسر و 950 دانش آموز دختر و در بخش فرهنگی نیز 206 پسر و 199 دختر با هم به رقابت می پردازند.

علی اکبر زاده، خاطرنشان کرد: وظیفه شما دانش آموزان بیشتر تاثیر گذاری  است و از 31 استان کشور کارهای خود را با یکدیگر به اشتراک می گذارید و این دوست یابی یکی دیگر از برنامه های این دوره از مسابقات است که در آن نخبه و متخصص تربیت می شود  .

Related posts

Leave a Comment