طرح مسابقات قهرمانی چترمعنوی و تربیتی برسردانش آموزان است

خبرگزاری فرهنگیان

به گزارش خبرگزاری فرهنگیان ، مهرزاد حمیدی با بیان اینکه مشارکت محوری از سیاست های اصلی این وزارتخانه است، اظهارداشت: مدرسه محوری نیز یکی از رویکردهای مهم و اساسی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.
وی افزود: بر همین اساس و از ابتدای مهر ماه سالجاری و در زمان بازگشایی سال جدید تحصیلی 95 – 94 شیوة برگزاری مسابقات قهرمانی دانش آموزی کشوری دگرگون شده و این رقابت ها با محوریت مدرسه به اجرا در خواهد آمد.
به گزارش روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش حمیدی با بیان اینکه این طرح در ساعات غیر از ساعات رسمی درسی دانش آموزان در مدارس برگزار خواهد شد، اظهارداشت: تا پیش از این دانش آموزان در فعالیت های فوق برنامه بیرون از مدرسه و در سطوح استانی ، کشوری و فرا مرزی ، از مدرسه تحویل گرفته و توسط سازمان های ستادی، استانی و منطقه ای به رقابت ها اعزام می شدند.
وی گفت: از ابتدای سال تحصیلی جدید تیم دانش آموزی مدرسه که در کلاس های تربیت بدنی و المپیادهای ورزشی درون مدرسه ای شناسایی می شود ، با نام و پرچم همان واحد آموزشی ، به رقابت های منطقه ای اعزام می شود.
معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: چنانچه این مدرسه در منطقه به کسب مقام قهرمانی نائل شود ، تیم اعزامی به استان ، با نام و پرچم «مدرسه قهرمان» در رقابت های استانی شرکت می کند.
حمیدی ادامه داد: در صورت کسب مقام قهرمانی در استان ، این تیم با همان نام و پرچم مدرسه به رقابت های کشوری می رود و اگر در رقابت های کشوری نیز به مقام قهرمانی نایل شود به رقابت های بین المللی اعزام خواهد شد.
وی یاداور شد: برای اینکه استعدادهای ویژه از مسیر ترقی دانش آموزان خارج نشوند ، تیم قهرمان مدرسه در هر دوره موظف است برابر سهمیه تعیین شده در جداول ، از دانش آموزان با استعداد منطقه یا در مرحله بعد استان و در مرحله بعد کشور، یاری و کمک بگیرد.
معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش گفت: در این طرح مسابقات دانش آموزی رونق بیشتری خواهد گرفت و نه تنها میزان مشارکت دانش آموزان ، والدین و اولیا و مربیان مدارس بیشتر خواهد شد بلکه تعداد رشته های ورزشی نیز تنوع بیشتری پیدا می کند.
حمیدی بیان داشت: در اجرای طرح مسابقات قهرمانی در مدارس علاوه بر زمینه های تربیتی دانش آموزان ، به لحاظ اینکه هم امتداد با اقدامات درون مدرسه ای اند عمیق تر و پایدارتر خواهند شد ، سطح مسابقات ارتقا می یابد و کمیت و کیفیت ورزش دانش آموزی بهبود خواهد یافت.
وی گفت: در این رابطه مسابقات دانش آموزی در سطح جهان نیز به صورت مدرسه محور برگزار می شود و در مسابقات جهانی نیز تیم می باید به نمایندگی از کشور و با نام مدرسه شرکت کند.

Related posts

Leave a Comment