شام ایرانی مربیان فرزانه با حضور معاون وزیر برگزار شد

خبرگزاری فرهنگیان
اخبار آموزش و پرورش: مراسم شام ایرانی شب گذشته 31 مردادماه توسط مربیان خواهر فرزانه در اردوگاه شهید باهنر تهران با حضور معاون پرورشی و فرهنگی وزیر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری فرهنگیان، هشتمین اردوی ملی مربیان پیش آهنگ سازمان دانش آموزی که از روز  29 مرداد ماه در اردوگاه شهید باهنر کلید خورد با برنامه های متنوع و شاد و آموزشی ادامه یافت.

این اردو در بخش خواهران شب گذشته 31 مردادماه مراسم شام ایرانی را در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار کردند.
 
در این مراسم هر یک از مربیان غذاهای محلی را درست کردند و برای سرو غذا آن ها را در اختیار بازدیدکنندگان قرار دادند.
 
در مراسم شام ایرانی مربیان فرزانه و پیشاهنگ، حمیدرضا کفاش، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، مهرزاد حمیدی، معاون تربیت بدنی و سلامت، علیرضا کمرئی، مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های تهران، علیرضا جدایی، رئیس مرک اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش و محمدحسین سلیمی جهرمی، رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات حضور داشتند.
 
مسئولان با سر زدن به غرفه ها از غذاها تست کردند.
 
هشتمین اردوی ملی مربیان پیش آهنگ سازمان دانش آموزی در بخش خواهران امروز یک شنبه اول شهریورماه به کار خود پایان می دهد.

Related posts

Leave a Comment