سبک و سیره رضوی باید در آثار هنری دانش آموزان بیشتر تبلور یابد

خبرگزاری فرهنگیان

اخبار آموزش و پرورش: مهدی علی اکبر زاده روز جمعه در مراسم پایانی سی و سومین مسابقات فرهنگی و هنری دانش آموزان دختر کشور در اردوگاه تربیتی شهید رجایی نیشابور از دانش آموزان خواست کار خود را در این زمینه با تحول و عزم جدی تر دنبال کنند.
وی افزود: هنرمند، توانمند و با احساس است و دانش آموزانی که استعداد و ذوق هنری دارند با این عشق توانمند و اثرگذار، آثاری ماندگار خلق می کنند از این رو می توانند با استفاده از دین و ابعاد معنوی در خلق آثار خود اثرگذاری قابل توجهی در جامعه داشته باشند.
وی خطاب به دانش آموزان مزبور اظهار کرد: شما آینده سازان این کشور هستید پس خود را دست کم نگیرید و همانگونه که امروز با خلق 950 اثر هنری توان و ظرفیت خود را نشان دادید،
روزبروز بر توان و ظرفیت اندیشه و هنر خود بیافزایید.
علی اکبر زاده گفت: ارزش هنر ایرانی در عرصه بین المللی هم به اثبات رسیده و در این زمینه در دنیا حرفی برای گفتن داشته و خواهیم داشت.
وی در باره سی و چهارمین دوره مسابقات فرهنگی و هنری دانش آموزان کشور در سال آینده هم افزود: با نظر داوران 10 نفر از دختران و شش نفر از پسران شرکت کننده در مسابقات امسال به عنوان مشاوران هنری در برنامه ریزی مسابقات سال آینده در کنار ما قرار می گیرند.
مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: خراسان رضوی ویترین برگزاری فعالیت های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش کشور است.
به گزارش خبرگزاری فرهنگیان سید جواد حسینی افزود: برگزاری مسابقات قرآن، عترت و نماز در این استان نیز گامی در جهت تربیت دینی و مذهبی دانش آموزان بود.
وی اظهار کرد: در عرصه تربیت اجتماعی هم اردوهای سراسری دانش آموزان عشایر و مرزی و در عرصه علم و فناوری نیز جشنواره نوجوان خوارزمی با حضور 400 دانش آموز در این استان برگزار شد.
وی ادامه داد: در عرصه زیبا شناختی و هنر نیز شاهد برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری کشور در این استان هستیم.
مراسم پایانی سی و سومین مسابقات فرهنگی و هنری دانش آموزان دختر کشور روز جمعه در اردوگاه شهید رجایی باغرود نیشابور با معرفی نفرات برگزیده به کار خود پایان داد.

Related posts

Leave a Comment