سازمان های مردم نهاد، دستگاه آموزش هند را نجات می دهند

خبرگزاری فرهنگیان
اخبار آموزش و پرورش : مدارس در هند از عملکرد خوبی برخوردار نیستند و سازمان های مردم نهاد در این کشور به یاری و نجات آموزش آمده اند.

به گزارش خبرگزاری فرهنگیان به نقل از اسفیندیا، سازمان های مردم نهاد تاثیر بسزایی در ارتقای آموزش در هند دارند و اگر این نهادهای غیردولتی نبودند، وضعیت آموزشی در این کشور با فاجعه بزرگی رو به رو می شد.

 

این سازمان های مردم نهاد با اتکا به حمایت های غیردولتی، با برگزاری کلاس های ویژه، سطح آگاهی و سواد دانش آموزان را افزایش داده و در واقع وظیفه مدارس این کشور را عهده دار شده اند.
 
 
تشویق دانش آموزان برای آشنایی با اینترنت و شبکه های اجتماعی، ارتباط با سایر دانش آموزان جهان و توسعه کتابخوانی از جمله برنامه هایی است که تمرکز این سازمان ها را به خود اختصاص داده است.
 
 
شناسایی افراد حقیقی و حقوقی با سرمایه های قابل توجه و جذب آن ها به منظور حمایت های مالی، از دیگر اهداف سازمان های مردم نهاد آموزشی و پژوهشی در هند است.

Related posts

Leave a Comment